Simona (37 ani)

București
Activ ultima data in: 4 Noiembrie 2014
Feb 2010 - Prezent

Coordonator Proiect (Finante) @ EPTISA ROMANIA SRL, BUCURESTI

Centralizarea pontajele expertilor, oferind sprijin in completarea acestora; verificarea conformarii activitatilor din pontajele expertilor cu activitatile prevazute; monitorizarea evolutiei proiectului din punct de vedere al input-ului expertilor si a rapoartelor elaborate, al conformarii cu metodologia si clauzele contractuale, controlarea corespondentei contractuale, urmarirea incadrarii in timpul prevazut si respectarea termenelor limita pentru inaintarea livrabilelor si a altor activitati; asigurarea legaturii cu Clientul in probleme legate de raportari, urmarire incadrare in grafic a inputurilor expertilor, inaintare spre aprobare experti, modificari la contracte; participarea la intocmirea rapoartelor si asigurarea inaintarii la timp catre client si beneficiar; pregatirea si asigurarea inaintarii pentru audit a documentelor justificative pentru fiecare factura ce se emite catre client; intocmirea contractelor; asigurarea legaturii cu expertii din cadrul proiectului; urmarirea/coordonarea/asigurarea arhivarii corespondentei; rezolvarea problemelor aparute in derularea proiectului; urmarirea cheltuielilor din cadrul proiectului si incadrarea lor in buget.
Feb 2009 - Feb 2010

Asistent de proiect (Finante) @ EPTISA ROMANIA SRL, BUCURESTI

Asistenta directorului de proiect in desfasurarea managementului proiectului (agenda de activitati, aranjamente de calatorie si cazare, comunicare, raportare);indeplinirea de sarcini administrative si logistice pentru echipa de experti locali si internationali din proiect;realizarea de lucrari de redactare computerizata a corespondentei, a rapoartelor si documentelor necesare;inregistrarea, arhivarea, gestionarea, primirea si transmiterea documentelor si corepondentei;urmarirea si incadrarea in timpul prevazut si respectarea termenelor limita pentru operatiunile din proiect;alte sarcini repartizate de catre superiorul ierarhic pentru realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei;asigurarea unei bune comunicari cu echipa de experti si transmiterea corect si in timp util a informatiilor;respectarea procedurilor de lucru generale specifice companiei.
Nov 2007 - Nov 2008

Asistent de proiect (Finante) @ Stella Consulting SARL, BUCURESTI

Suport administrativ si responsabilitati de management administrativ, pregatirea si livrarea in timp si la calitatea ceruta a opt sesiuni de training in opt locatii din Romania, colectarea si verificarea time sheeturilor pentru expertii implicati in proiect, furnizarea suportului necesar expertilor in problemele punctuale locale, traducerea rapoartelor proiectelor, organizarea sedintelor si elaborarea minutelor, pregatirea anumitor parti din rapoarte sumarizand activitatile desfasurate in proiect, traducerea materialelor necesare pentru training si pregatirea kiturilor de training pentru participanti, colectarea informatiilor de la cei implicati pentru asistarea sefului de proiect in pregatirea, organizarea si raportarea activitatilor proiectului
Iul 2007 - Nov 2007

Key Accounts Manager (Vanzari) @ Be Proffice-RTC Office Express, Bucuresti

Mentinerea, dezvoltarea, vizitarea si prospectarea Clientilor Key Account, preturi si documente necesare, contracte, oferte. Participarea la intalniri, analize de vanzari si rapoarte.
Sep 2004 - Iul 2007

Referent marketing - Key Accounts Assistant (Vanzari) @ Be Proffice RTC Office Express, Bucuresti

Distributie nationala de birotica-papetarie

Responsabilitati, Realizari
Gestionarea portofoliului de clienti alocati, asigurarea suportului operational pentru transmiterea ofertelor catre clienti, rapoarte de vanzari, operarea in sisteme informatice de gestiune, promovarea produselor si serviciilor firmei, participarea la licitatiile electronice

Referinte, Alte observatii
La cerere
Nov 2003 - Aug 2004

Operator PC (Vanzari) @ Laro Impex 2001 SRL, Bucuresti

Distributia de produse cosmetice si bunuri de larg consum

Responsabilitati, Realizari
Operator PC: intocmirea si prelucrarea documentelor primare, actualizarea preturilor de vanzare, intocmirea retururilor de la si catre furnizori, introducerea incasarilor, efectuarea inventarului si reglarea lui in calculator, efectuarea de rapoarte si transmiterea lor catre echipa de vanzari si superiorilor directi.
Secretariat – relatii publice: corespondenta intre conducerea firmei si partenerii acesteia, inregistrarea tuturor documentelor, evidenta instrumentelor bancare, preluarea apelurilor telefonice si distribuirea lor


Referinte, Alte observatii
La cerere
Sep 2002 - Aug 2003

Asistent manager (OfficeJobs) @ Regal Int’l, Bucuresti

Distributia de utilaje profesionale pentru restaurante si fastfood.

Responsabilitati, Realizari
Activitati de secretariat, corespondenta cu clientii si furnizorii, dezvoltarea bazei de date, evidenta platilor catre furnizori, relatia cu banca, intocmire documentelor primare, situatii lunare de venituri si cheltuieli

Referinte, Alte observatii
La cerere
1996 - 2001

Universitatea Ecologica Bucuresti, BUCURESTI

Facultate (terminat)
Inginerie
Facultatea de Inginerie Manageriala, Bucuresti Diploma de inginer manager – Universitatea Politehnica Bucuresti
1992 - 1996

Colegiul Matei Basarab, BUCURESTI

Colegiu / Studii postliceale
Matematica
Specializare: matematica-fizica
Feb 2010 - Prezent

Project Coordinator (Finante) @ EPTISA ROMANIA SRL, BUCURESTI

Overall coordination of the project implementation in accordance with ToR;Preparing procedures for document control and communication; Financial and technical reports according to the EU rules for the Contracting Authority;Monitor the project progress, budget follow-up, experts inputs, project team allocation / reallocation;Advising on the legal / FIDIC approach for the contract implementation.
Feb 2009 - Feb 2010

Project Assistant (Finante) @ EPTISA ROMANIA SRL, BUCURESTI

Assistance of Project Manager in the project development (calendar of activities, travel arrangements and accommodation, communication, reporting; fulfillment of administrative and logistics tasks for local and international team of experts; drafting correspondence, reports and documents required; registration, storage, management, receipt and transmission of documents and correspondence; tracking and timing provided and compliance with deadlines for the project operations; other tasks assigned by direct superior for short-term strategies of the company; ensuring a good communication with team experts and transmitting the information correctly and timely.
Nov 2007 - Nov 2008

Project assistant (Finante) @ Stella Consulting SARL, BUCURESTI

Administrative support and office management tasks; Preparing and deliver in time and quality eight training sessions in eight location in Romania; Collecting and checking the timesheets for the experts; Providing support for the consultants on local issues; Project’s reports translation; Organizing meetings and writing down the minutes; Prepared parts of the reports summarizing the activities of the help desks; Translated the training materials and prepared the training kits for participants; Compiled information from various stakeholders to assist the team leader in preparing, organizing, and reporting on project activities.
Iul 2007 - Nov 2007

Key Accounts Manager (Vanzari) @ Be Proffice-RTC Office Express, Bucharest

Maintenance, development, visiting and prospecting Key Account Clients, preparing the prices and bids documentation, contracts, offers; participation in all type of bids, sales analyzing and reporting.
Sep 2004 - Iul 2007

Marketing referent , Key Accounts Assistant (Vanzari) @ Be Proffice-RTC Office Express, Bucharest

client management, marketing, operational support for clients, composing offers, sell reports, product marketing and promotion, on-line auctions, portfolio management, operating the accounting and other company’s informational systems
Nov 2003 - Aug 2004

Manager Assistant and Marketing Referent (OfficeJobs) @ Laro Impex 2001 SRL, Bucharest

Manager Assistant – public relation: correspondence between Company Departments and General Director, also between Head Quarters and Regional Representatives, recording all documents, cash and instruments of payment management
Marketing Referent: elaboration and processing the primary documents, modification of selling prices, relation with clients and suppliers, introducing the cash, inventory and regulate it into computer, elaborate the reports and transmit them to the agents and to direct superior
Sep 2002 - Oct 2003

Manager Assistant (OfficeJobs) @ Regal Int’l, Bucharest

importes and sales professional equipment for restaurants and fast-foods

marketing activities, correspondence with the clients and suppliers, develope the database, relation with the bank, elaborate the primary documents, monthly reports of profits and expenses
1996 - 2001

Ecological University, BUCURESTI

Facultate (terminat)
Inginerie
Diploma of manager engineer – Polytechnic University of Bucharest
1997 - 2000

Psiho-pedagogical Course, BUCURESTI

Facultate (terminat)
Inginerie
Certificate of acting teacher in economical science
1992 - 1996

Matei Basarab College, BUCURESTI

Colegiu / Studii postliceale
Matematica
Mathematics and physics section
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola