X
OK
X
Do you?
OK
CANCEL

Mihai-Eugen
(Slatina, Județul Olt, România, 33 ani, Masculin)
Activ ultima data in: 12 Septembrie 2016

Posturi / Competente profesionale:
area sales manager - project management - planning - autocad - microsoft project - project planning - microsoft office 

Interesat de oferte part time / proiecte
Detin permis de conducere
Romana (Nativ):
Engleza (Avansat):
Italiana (Mediu):
EXPERIENTA
2013-06 - prezent  (3 ani si 4 luni)
INGINER VANZARI OLTENIA - Vanzari @ HENKEL ROMANIA SRL
Gestionarea clientilor si a proiectelor pe zona alocata, realizarea targhetului si cresterea vanzarilor pe game de produse.
2013-01 - prezent  (3 ani si 9 luni)
Partener regional de vanzari - Vanzari @ SC METALTRANS SRL
Parteneriat de vanzari materiale de constructii pe parte de proiecte cu SC METALTRANS SRL.
2011-05 - 2012-12  (un an si 7 luni)
Director Vanzari si Marketing - Marketing @ METALTRANS SRL
- elaborarea si urmarirea realizarii planului de vanzari si profit.
- elaborarea si urmarirea realizarii planului de marketing.
- identificarea directiilor de dezvoltare si propunerea promovarii de produse/solutii noi.
- asigurarea calitatii serviciilor de vanzare.
- conducerea si organizarea activitatii departamentului.
- coordonarea implementarii sistemului de certificare a calitatii ISO 9001 in cadrul societatii.
- intocmire documentatie fonduri europene pentru IMM-ur pentru cresterea competitivitatii economice prin dotarea cu echipamente electronice.
2008-11 - 2011-05  (2 ani si 6 luni)
Project Manager - Inginerie @ IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL
Project Manager - gestionarea diverselor tipuri de proiecte :

- proiecte si documentatii tehnice - intocmire documentatii tehnice pentru obtinerea Autorizatie de Construire - (lucrari de canalizare, lucrari montare separator de hidrocarburi in statii de distributie carburanti Petrom)conform cerintelor de mediu (programe de conformare emise de ANPM), proiect tehnic pista de biciclisti Petrom editia 2010.
- supervizare lucrari de amenajare parcuri si spatii verzi - management de proiect Parc CET Constanta - Parcurile Viitorului Petrom editia 2009, consultanta tehnica si supervizare lucrari de amenajare a parcului, intocmire rapoarte de supervizare periodice, carte tehnica la finalizarea lucrarilor.
- supervizare derulare proiecte de amenajare si constructie statii de distributie carburanti - urmarirea etapelor proiectului si raportarea catre beneficiar a statusului proiectului, intocmire si transmitere rapoarte de supervizare, intocmire carte tehnica la finalizarea lucrarilor.
- gestionare proiecte de modernizare/demolare statii de distributie carburanti Petrom - obtinere Certificat de Urbanism in vederea demolarii, obtinere avize solicitate prin CU, obtinere Autorizatie de Demolare - intocmirea de documentatii tehnice/planuri.
- intocmire Studiu de fezabilitate "Parcul CET Constanta" - investitie Petrom in colaborare cu Primaria Constanta - in cadrul Programului de Responsabilitate Sociala Petrom Parcurile Viitorului editia 2009.
- intocmire documentatii tehnice de licitatie, conform cerintelor din caietele de sarcini (licitatie procesare slam din batalurile Petrom – 4 loturi, au fost castigate 2 loturi; licitatie supervizare lucrari de drumuri) .
- intocmire rapoarte initiale detaliate (RID) - studii de locatii pentru posibile/eventuale investitii, cu detalierea conditiilor terenului, asigurarea utilitatilor, respectarea conditiilor impuse proiectului si variantele de amenajare, releveu fotografic.
- gestionarea resurselor umane in cadrul proiectelor de supervizare a lucrarilor de constructie si amenajare.
- proiectare – Autocad, ZwCAD - intocmire planuri de situatie retea de canalizare interioara statie de distributie carburanti, planuri tehnologie lucrari de inlocuire rezervoare, schimbare trasee descarcare/tragere statie distributie carburanti, planuri de parcari autoturisme, masuratori terestre.
- intocmire liste de cantitati pentru diverse tipuri de proiecte, estimari de costuri.
- management de proiect – gestionarea proiectelor primite, raportarea catre beneficiar, consultant tehnica, negociere preturi cu constructorul, urmarire lucrari.
- management de proiect si supervizare pista de biciclisti Petrom – consultanta, organizare licitatie, negociere preturi si urmarirea lucrarilor, raportarea catre beneficiar si verificarea situatiilor de lucrari – Piste pentru biciclete Petrom (editia 2008 – Parc Herastrau Bucuresti, editia 2010 – Parc Titan Bucuresti).
- intocmire studiu de vulnerabilitate AS24 – locatie statie de distributie carburanti masini grele Bucuresti, intocmire documentatie tehnica in vederea analizarii conditiilor de mediu si a impactului asupra acestuia din punctual de vedere al investitiei.
- proiect GNCV Romania – in colaborare cu Petrom am demarat introducerea unui nou tip de carburant pe piata (CNG – gaz natural comprimat) – lucru la documentatia tehnica (Normativ Tehnic) de proiectare si folosire corespunzatoare a statiei. Intocmire raport initial detaliat privind amplasarea sistem GNCV in statia de distributie carburanti Petrom Baneasa Bucuresti.
- supervizare lucrari de montare termopane pe structura metalica - cladire birouri sector 2 Bucuresti – 6 etaje.
2007-05 - 2008-11  (un an si 6 luni)
Inginer Ofertare-Productie - Inginerie @ SC TMUCB SUCURSALA BUCURESTI SUD SRL, BUCURESTI
Inginer Ofertare - Productie :

- Ofertare (intocmire devize oferte in Softeh)- licitatii puncte termice Regia Autonoma de Distri-butie Energie Termica Bucuresti, intocmire documentatii tehnice conform cerintelor din caietul de sarcini.
- Productie (intocmire certificate de plata), verificare situatii de lucrari in teren.
- verificare stadiu lucrari amenajare/dezafectare retele termice.
- intocmire AS BUILD (intocmire scheme izometrice in Autocad trasee tehnologice, planuri de situatie constructii)
- intocmire carte tehnica.
2004-02 - 2007-04  (3 ani si 2 luni)
Web Designer - Marketing @ Liber Profesionist
Creare si administrare siteuri pe internet : www.metaltrans.ro - Firma are principal obiect de activitate comercializarea materialelor de constructii, avand o retea de distributie bine organizata pe toata zona Olteniei, Argesului asigurand transportul intern si international de marfuri.

Responsabilitati, Realizari
web design - design site web pe internet
intretinere si update periodic al siteului,
gestionare baza de date www.metaltrans.ro ,


Referinte, Alte observatii
depanare calculatoare, configurare retele wireless, instalari sisteme de operare, softuri microsoft office, autocad, experienta html si java script, flash.
STUDII
2010 -  In curs  (6 ani)
Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului - Inginerie @ Master / Studii postuniversitare
Master Ingineria Mediului
2002 -  2007  (5 ani)
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Facultatea de imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului - Ecologie si protectia mediului @ Facultate (terminat)
Inginer diplomat cu specializare Ingineria Mediului
1998 -  2002  (4 ani)
Colegiul National "Radu Greceanu" - Informatica @ Liceu / Scoala profesionala
Programator atestat - informatica Turbo Pascal, Fox Pro, Java, Baze de date
EXPERIENTA
2013-01 - prezent  (3 ani si 9 luni)
Regional Sales and Marketing Partner - Marketing @ SC METALTRANS SRL
Sales/Distribution of construction materials and promoting these products.
2011-06 - 2012-12  (un an si 6 luni)
Environmental Engineer - Inginerie @ SC BETONOM BERT SRL
- prepare, review and update environmental investigation and recommendation reports.
- obtain, update and maintain plans, permits, and standard operating procedures.
- provide technical level support for environmental remediation and litigation projects.
- monitor progress of environmental improvement programs.
2
- develop proposed project objectives and targets and report to management on the progress
in obtaining them.
2011-06 - 2012-12  (un an si 6 luni)
Sales and Marketing Director - Marketing @ SC METALTRANS SRL
- development and achieving sales and profit plan.
- development and achieving the marketing plan.
- identification development directions and making the proposal to promote products/
solutions.
- assurance of quality services sales.
- management and organization of the department.
- coordinating the implementation of quality system certification ISO 9001 for the company.
- Drawing European Funds for SMEs documentation to increase economic competition throught
equipment with electronic products.
2008-11 - 2011-05  (2 ani si 6 luni)
Project Manager - Inginerie @ SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL
II.Occupied position: Project Manager
Firm, localion: SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL (Number of employees: 25-50)
Domain: Management/Consulting/Design
Job description:

Project Manager - management of various types of projets :

- projects and technical documentation - making the technical documentation for obtaining the Building Permit for sewerage works, installation works for oil separators in Petrom filling stations according to the environmental requirements (issued by NPA compliance programs), technical projects for bicycle tracks for CSR Petrom 2010 edition. ;
- supervision works for parks and green spaces - project management for Park CET Constanta - edition 2009 of Future Parks Petrom, technical consulting of park planning, bidding stage and supervision of the execution works involved, making the reports for the beneficiary and making the construction documentation. ;
- supervision of the construction of the filling stations for Petrom filling stations - tracking project planning and project status, reporting to the beneficiary, preparing and transmitting reports of supervision, making the technical book of construction at the completion of the works. ;
- management of various projects of construction/demolation for Petrom filling stations or storage warehouses - obtaining the Certifiate of Urbanism and the legal approvals required in the CU, obtaining the Authorization for construction/demolition and making the technical documentation and drawings for obtaining the permits. ;
- preparation of the feasibility study for "Parkl CET Constanta" - SC OMV Petrom SA investment in collaboration with the Constanta City Hall - Edition 2009 of the Social Responsibility Program. ;
- preparation of technical tender documentation, according to the requirements mentioned in the bidding documentation. ;
- making detailed initial reports (DIR) - studies of possible locations for potential investments, detailing the land conditions, utility services and project compliance with the imposed conditions, photographic report. ;
- management of human resources in overseeing the project construction development. ;
- designing - Autocad, ZwCAD - situation planning, designing the drainage network of the fuel distribution station, plans to replace tank technology works, car parking and ground measurements. ;
- making the lists of quantities for various types of projects, estimation costs. ;
- project management - project management, technical consulting, price negociation with the manufacturer, tracking and reporting works. ;
- project management and supervision for bicycle tracks SC OMV Petrom SA - consulting, organizing the auction, price negociating and tracking works, reporting and verification of construction works, signing the works situations - Bicycle tracks Petrom (2009 edition - Herastrau Park Herastrau Bucharest, 2010 edition - Titan Park Bucharest). ;
- making the vulnerability study for AS24 location - technical documentation for fuel distribution station for heavy traffic, preparation of the technical documentation in order to analyze the environmental conditions and its impact from the viewpoint of the investment. ;
- GNCV project Romania - in collaboration with Petrom we started introducing a new type of fuel (CNG - compressed natural gas), preparing the technical documentation for the legal guide. Preparing the detailed initial report for the Petrom station Baneasa in Bucharest. ;
- supervision works for mounting PVC profiles
2007-05 - 2008-11  (un an si 6 luni)
Bidding - Production Engineer - Inginerie @ SC TMUCB SA
III.Occupied position: Bidding - Production Engineer
Firm, location: T.M.U.C.B Bucharest South Branch (Number of employees: 100-250)T.M.U.C.B - Chemical Equipment Installation Trust Bucharest.
Domain: Construction
Job description:

Bidding - Production Engineer :

- Bidding (compilling estimates bids in Softeh)- for auctions. ;
- Production (compilling payment situations), verification of works in the field. ;
- Schematic drawing in Autocad for technology
2004-02 - 2007-04  (3 ani si 2 luni)
Web Designer - Marketing @ Freelancer
IV.Occupied position: Web Designer Freelancer
Firm, location: Programmer - Freelancer
Domain: Internet/New Media
Job description:

Designing and administration of various web sytes on the internet.

References, Other observations

Repairing computers/notebooks, network configuration, installing operating systems, working experience with Microsoft Office software (Excel, Word advanced level, Autocad), html and java script experience.
STUDII
2008 -  2010  (2 ani)
Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering BUCHAREST - Inginerie @ Master / Studii postuniversitare
Postgraduate studies (completed)
Master (
2002 -  2007  (5 ani)
Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering BUCHAREST - Inginerie @ Facultate (terminat)
1998 -  2002  (4 ani)
National College Slatina RADU GRECEANU - Informatica @ Liceu / Scoala profesionala
Radu Greceanu"
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola