Lucian (40 ani)

București
Activ ultima data in: 10 Mai 2016
Disponibil pentru relocare
Detin permis de conducere
Limbi vorbite:
Romana (Nativ)
Engleza (Mediu)
Nov 2009 - Prezent

Associated Broker (Inginerie) @ COLDWELL BANKER, Bucuresti

Responsabilitati:
Prezentarea serviciilor imobiliare clientilor, semnarea de contracte de consultanta imobiliara si tranzactionarea proprietatilor spre vanzare si inchiriere.

Realizari:
Tranzactionarea proprietatilor spre vanzare si inchiriere in perioada dificila din punct de vedere economico-financiar.
Mai 2007 - Oct 2009

Sales Manager / Broker (Inginerie) @ LIMOCS, Bucuresti

Responsabilitati:
Recrutarea, coordonarea, instruirea, dezvoltarea si motivarea echipei de agenti, analizarea activitatii si gasirea de solutii pentru cresterea eficientei.
Prezentarea serviciilor imobiliare clientilor, semnarea de contracte de consultanta imobiliara si tranzactionarea proprietatilor spre vanzare si inchiriere.
Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Realizari:
Tranzactionarea proprietatilor spre vanzare si inchiriere in perioada dificila din punct de vedere economico-financiar.
Sep 2006 - Feb 2007

Area Sales Manager (Vanzari) @ SUKI GROUP, Bucuresti

Responsabilitati:
Instruirea, coordonarea , dezvoltarea si motivarea echipei de reprezentanti.
Analizarea vanzarilor si gasirea de solutii pentru cresterea lor.
Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru birourile de prezentare.
Mentinerea legaturilor cu departamentele de productie si montaj. Verificarea si solutionarea reclamatiilor si sugestiilor primite de la clienti.

Realizari:
Cresterea cifrei de afacere pentru birourile din Bucuresti cu 10%.
Feb 2006 - Iul 2006

Area Sales Manager (Vanzari) @ ZENTIVA, Bucuresti

Responsabilitati:
Recrutarea, coordonarea, dezvoltarea si evaluarea reprezentantilor in vederea constituirii unei echipe motivate si cu inalta calificare.
Analizarea vanzarilor, planificarea si consultarea activitatilor de sustinere a vanzarilor in zona. Imbunatatirea colaborarii cu distribuitorii.
Determinarea si monitorizarea cheltuielilor efectuate de toata echipa - gestionarea bugetului.
Pregatirea si implementarea de prezentari pentru reprezentanti si clienti, participand la campaniile de marketing in scopul sustinerii vanzarilor.
Impartirea target-ului regiunii pe sectiuni conform principiilor companiei.

Realizari:
Elaborarea unui mod de evidenta si raportare a vanzarilor eficient.
Implementarea unui sistem de prezentare si urmarire a contractelor.
Ian 2004 - Ian 2006

Area Sales Manager (Vanzari) @ INTERBRANDS M&D Divizia Food, Bucuresti

Responsabilitati:
Reorganizarea rutelor eficient pentru agenti, urmarind zilnic executarea acestora. Alinierea rutelor atat intre divizii cat si intre KAE si PSR Food.
Dezvoltarea unui proiect de eficientizare a vanzarii pe tip de client (MNA / SMK / WHL / Mass Market).
Coordonarea, dezvoltarea si evaluarea echipei de vanzari din subordine. Field Training cu KAE / PSR.
Monitorizarea utilizarii eficiente a resurselor alocate.
Initierea si urmarirea colaborarii cu subdistribuitorii.
Coordonarea la nivel national a canalului en-gros.
Negocierea si mentinerea colaborarii cu cei mai importanti clienti din aria acoperita.
Negocierea si urmarirea implementarii unor programe de marketing / promotii la anumiti clienti conform politicii companiei.
Impartirea target-ului regiunii pe fiecare sectiune pentru a asigura un echilibru in interiorul echipei.

Realizari:
Elaborarea, impreuna cu, colegii din Operatiuni a unui program eficient de livrari.
Elaborarea si urmarirea unor noi proceduri de lucru cu MNA (Metro, Billa, Selgros, Carrefour).
Feb 2003 - Dec 2003

Spare Sales Representative (Vanzari) @ INTERBRANDS M&D Divizia Pharma, Bucuresti

Responsabilitati:
Elaborarea si verificarea rutelor. Substituirea agentilor pe perioada concediilor.
Initierea si dezvoltarea colaborarii cu subdistribuitorul Ciprod Pharma.
Intocmirea unor rapoarte privind activitatea agentilor.
Verificarea desfasurarii corespunzatoare a promotiilor conform politicii companiei. Negocierea promotiilor, verificarea implementarii in teritoriu si centralizarea (controlul) platilor in relatia cu reteaua de farmacii Europharm.

Realizari:
Am reabilitat o zona crescand vanzarile in doua luni cu 30%, iar prin aportul meu realizarile echipei au crescut cu aproximativ 10%.
Am facut "field training" cu doi colegi noi.
Aug 2000 - Ian 2003

Sales Representative (Vanzari) @ INTERBRANDS M&D Divizia Pharma, Bucuresti

Responsabilitati:
Identificarea clientilor.
Mentinerea relatiilor cu toti clientii. Asigurarea prezentei intregii game de produse .
Folosirea tuturor materialelor promotionale si a tehnicilor de merchandising pentru a creste vanzarea.

Realizari:
Imbunatatirea modului de lucru cu reteaua Centrofarm. Initierea si dezvolterea colaborarii cu reteaua Hermes.
Laureat frecvent al premiilor din cadrul campaniilor / initiativelor realizate de furnizori (Nestle, Gillette - Oral B, Procter&Gamble) in anul 2002.
Mai 1999 - Mai 2000

Sales Representative (Vanzari) @ YASAR ROMANIA PRODCOM, Bucuresti

Responsabilitati:
Mentinerea relatiilor cu clientii existenti.
Identificarea noilor clienti.
Asigurarea prezentei tuturor produselor Yasar
Oct 1998 - Apr 1999

Agent de vanzari (IT / Telecom) @ ATTIKA INTERCOM, Bucuresti

Responsabilitati:
Identificarea noilor clienti.
Reconstituire baza de date.
Recuperare debite
1995 - 2000

Universitatea din Bucuresti, BUCURESTI

Facultate (terminat)
Chimie
Sectia Tehnologie Chimica
Mai 2007 - Prezent

Sales Manager / Broker (Inginerie) @ LIMOCS, Bucharest

Responsibilities:
Recruitment, coordination, training, developing and motivating the team of agents, business analysis and finding solutions to increase efficiency.
Presenting to clients of real estate services, signing contracts for consulting and trading real estate properties for sale and rent.
Develop budget revenue and expenditure.

Achievements:
Trading properties for sale and rent in the economic and financial crisis.
Sep 2006 - Feb 2007

Area Sales Manager (Vanzari) @ SUKI GROUP, Bucharest

Responsibilities:
Training, coordination, development and motivation of team representatives.
Analyze sales and finding solutions to increase their
Develop budget of revenues and expenses for the showrooms.
Maintaining links with the departments of production and assembly. Checking and resolving complaints and suggestions received from customers.

Achievements:
Increased business turnover by 10% for showrooms in Bucharest.
Feb 2006 - Iul 2006

Area Sales Manager (Vanzari) @ ZENTIVA, Bucharest

Responsibilities:
Recruitment, coordination, development and assessment of representatives in order to constitute a team of motivated and highly qualified.
Analyze sales, planning and consulting activities in support of sales area. Improving collaboration with suppliers.
Determination and monitoring of expenditure incurred by all the team - managing the budget.
Preparation and implementation of presentations for representatives and customers, participating in marketing campaigns to support sales.
Dividing the target region on sections, in accordance with the principles of company.

Achievements:
Develop a method of recording and reporting of sales effectively.
Implementing a system for presentation and tracking of contracts.
Ian 2004 - Ian 2006

Area Sales Manager (Vanzari) @ INTERBRANDS M&D Food Division, Bucharest

Responsibilities:
Reorganization effective route for agents, following their daily performance. Alignment between both routes and divisions between KAE and PSR Food.
Develop a project to sales efficiency by type of customer (MNA / SMK / WHL / Mass Market).
Coordination, development and evaluation team of subordination. Training in the field with KAE / PSR.
Monitoring the effective use of resources allocated.
Initiating and tracking cooperation with sub-distributors.
Coordination at national wholesale channel.
Negotiation and maintain cooperation with the leading customers in the area covered.
Negotiation and follow the implementation of marketing programs / promotions to specific customers according to company policy.
Dividing the target region on each section to ensure a balance in the team.

Achievements:
Develop, together with colleagues from operations of a program to deliver efficient.
Develop and follow new procedures for working with MNA (Metro, Billa, Selgros, Carrefour).
Feb 2003 - Dec 2003

Spare Sales Representative (Vanzari) @ INTERBRANDS M&D Pharma Division, Bucharest

Responsibilities:
Develop and checking routes. Substitution agents during holidays.
Initiating and developing cooperation with sub-distributor Ciprod Pharma.
Preparation of reports on the work of salesmen.
Ensuring appropriate exhibition promotions according to company policy.
Negotiating promotions, verification and implementation in the territory and centralizing payments with a network of pharmacies Europharm.

Achievements:
I have rehabilitated a growing area of sales in two months by 30% and the contribution by my team achievements have increased by approximately 10%.
I did training in the field with two new colleagues.
Aug 2000 - Ian 2003

Sales Representative (Vanzari) @ INTERBRANDS M&D Pharma Division, Bucharest

Responsibilities:
Identify customers.
Maintaining relationships with all customers. Ensure the whole range of products.
Use all promotional materials and merchandising techniques to increase sales.

Achievements:
Improve the working Centrofarm network. Initiating and developing collaboration with Hermes network.
To initiate and look after the collaboration with the Hermes network
Frequent winner of awards from the campaigns / initiatives undertaken by the suppliers (Nestle, Gillette - Oral B Procter & Gamble) in 2002.
Mai 1999 - Apr 2000

Sales Representative (Vanzari) @ YASAR ROMANIA PRODCOM, Bucharest

Responsibilities:
Maintaining relationships with existing customers
Identifying new customers
Ensuring the availability and visibility for all the Yasar products in stores.
Oct 1998 - Apr 1999

Salesman (IT / Telecom) @ ATTIKA INTERCOM, Bucharest

Responsibilities:
Identifying new customers
Reconstitution database
Recovery debts
1995 - 2000

University of Bucharest, BUCURESTI

Facultate (terminat)
Chimie
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola