X
OK
X
Do you?
OK
CANCEL

ECONOMIST - SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA

  • Nivel cariera

    Entry (0-2 ani)
  • Oras(e)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sector 1, anunţă scoaterea la concurs a unui post de economist în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate.
Condiţii de înscriere: studii superioare economice, vechime în muncă minimă de 3 ani, cu experienţă practică în domeniul financiar-contabilitate, limba engleză (scris şi vorbit) nivel mediu reprezintă un avantaj, pachetul Microsoft Office şi un soft de contabilitate (preferabil Wizcount), cunoştinţe de specialitate privind legislaţia în vigoare în domeniul financiar contabil şi fiscal, capacitate de analiză şi sinteză.
Concursul va avea loc pe data de 20.10.2008 ora 09:30 la sediul regiei.
Cererile de înscriere, însoţite de Curriculum Vitae, copii după actele de studii, adeverinţa medicală şi cazier judiciar vor fi depuse la registratura Autorităţii Aeronautice Civile Române, până la data de 16.10.2008.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la telefon 2081531, 2081542, fax: 2081542 sau de pe site-ul www.caa.ro.

Cerinte
1.Studii superioare economice;
2.Vechime in munca minima de 3 ani, cu experienta practica in domeniul financiar-contabilitate;
3.Experienta practica in domeniul evidentei contabile si fiscale a imobilizarilor corporale si necorporale, precum si verificarea si inregistrarea in evidentele contabile a deconturilor in lei si valuta, constituie un avantaj;
4.Limba engleza scris si vorbit, nivel mediu;
5.Pachetul Microsoft Office si un soft de contabilitate, preferabil Wizcount;
6.Cunostinte de specialitate privind legislatia in vigoare in domeniul financiar contabil si fiscal;
7.Capacitate de analiza si sinteza.

TEMATICA DE EXAMEN:
1. Contabilitate:
a. Contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
b. Contabilitatea activelor imobilizate corporale si necorporale (reguli de evaluare, amortizare, reevaluare imobilizari corporale)
c. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
2. Impozitul pe profit;
3. impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
4. Taxe locale;
5. TVA

Oferta (bonusuri, beneficii)
BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul ministrului finanţelor nr. 1798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi stabilirea competenţelor privind semnarea acestor formulare, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 273/28.05.2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată";
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 537/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri'"
6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101 din 21.01.2008 (M.O. nr.70/30.01.2008) privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2217/2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1) - (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
8. Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile;
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
11. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. HG nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997;
13. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
14. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Decretul nr. 276/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste.

CONDITII DE ORGANIZARE:

Concursul va avea loc în data de 20.10.2008, ora 9,30 şi va consta în: testarea psihologică; testarea cunoştinţelor de limbă engleză şi testarea cunoştinţelor de specialitate. Testul psihologic este eliminatoriu. Punctajul general al concursului este de 90% pentru testul de specialitate (15 întrebări / subiecte pentru dezvoltare/ rezolvare), 10% pentru testul de engleză. Nota generală minimă pentru admitere va fi 7,50.

În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie la testele de specialitate, departajarea se va efectua în urma unui interviu.

Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola