X
OK
X
Do you?
OK
CANCEL

Ion
(București, România, 29 ani, Masculin)
Activ ultima data in: 26 Octombrie 2016

Posturi / Competente profesionale:
management - research - outlook - science - powerpoint - turbo pascal - area sales manager 

Interesat de oferte part time / proiecte
Disponibil pentru relocare
Disponibil pentru deplasari
Romana (Nativ):
Franceza (Mediu):
Engleza (Mediu):
EXPERIENTA
2015-05 - prezent  (un an si 5 luni)
General Manager - Sanatate @ FitnessPartner, București, România
Responsabilitatea mea este aceea de a genera plus valoare din acțiunile persoanelor pe care le coordonez stabilind și îndeplinind obiectivele companiei printr-o dezvoltare și monitorizare corespunzătoare a indicatorilor de performanță individuali și globali. Focusul meu este de asemenea pus pe schimbarea sistemului de management dintr-o structură bazată pe instrucțiuni pe una bazată pe obiective și o motivare corespunzătoare a staff-lui.

Sunt responsabil de:

- creșterea eficienței companiei prin recrutarea, selectarea, orientarea, dezvoltarea, consilierea și disciplinarea staff-lui, comunicând valori, strategii și obiective, repartizând responsabilitatea, planificând, monitorizând și oferind feedback asupra rezultatelor, dezvoltând bonificații și un climat ce încurajează transferul de informații și a opiniilor oferind de asemenea oportunități de dezvoltare personală
- dezvoltarea planurilor studiind oportunități tehnice și financiare, prezentând predicții și recomandând obiective
- atingerea obiectivelor auxiliare dezvoltând planuri, bugete, și metode de măsurare a rezultatelor, alocând resurse, verificând progresul și realizând ajustări
- crearea imaginii companiei prin colaborarea cu angajații și clienții companiei
- menținerea serviciilor de calitate prin stabilirea și întărirea standardelor organizaționale
2014-07 - 2015-05  (10 luni)
Director Naţional de Vânzări - Vanzari @ Fitness Partner, București, România
Dezvolt și mențin relații de afaceri cu clienți cheie și de asemenea dezvolt strategii pentru a asigura creșterea încasărilor și a profitabilității companiei.

Responsabilități:

- coordonarea vânzărilor la nivel național
- coordonarea agenților de vânzări
- marketing
- evaluarea nevoilor clienților cheie
- promovarea imaginii firmei
- elaborarea de oferte de preț
- întîlniri cu prospeții
- negociere și semnare de contracte
- evaluarea satisfacției clienților

Superior Direct: Jozsef Szas ( 0722248634 )
2013-11 - 2014-07  (8 luni)
Director Regional Vânzări - Vanzari @ URS Romania, București, România
Am coordonat vânzările de certificări ISO prin identificarea cu succes și managementul corespunzător a noi parteneri ISO. Lucrând alături de și raportând direct directorului național de vânzări am avut responsabilitatea generală de a dezvoltă canalele de vânzare disponibile.

Responsabilități:

- promovarea imaginii firmei în zona alocată
- elaborarea de oferte de preț
- întîlniri cu clienți potențiali
- negociere și semnare de contracte
- evaluarea satisfacției clienților

Superior Direct: Cosmin Cornea: ( 0728994081 )
2012-04 - 2013-01  (9 luni)
Regional Business Manager - Vanzari @ Pure Health and Fitness, București, România
Am coordonat operaţional a 6 cluburi : 4 în România şi 2 în Bulgaria.

Responsabilități:

- bugetare şi target-area tuturor fluxurilor de venituri şi cheltuieli
- stabilirea structurii de preţ şi oferta
- evaluarea , crearea sau eliminarea de noi posturi în funcţie de nevoi
- evaluarea poziţiilor de conducere din companie
- coaching şi training cu privire la procesul de vânzare
- susţinerea vânzărilor prin crearea unui mediu competitiv distractiv şi motivant susţinut zilnic prin exemplu propriu
- evidenţierea şi punerea în aplicare a celor mai bune practici
- elaborarea şi conducerea training-lui de vânzări pentru toate departamentele din companie
- crearea de indicatori de performanţă pentru toate sarcinile de serviciu
- crearea unui sistem de raportare solid bazat pe rapoarte de performanţă ( zilnic / săptămânal / lunar )
- inspecţia indicatorilor zilnici / săptămânali / lunari şi anuali de performanţă pe baza progresului lor faţă de previziuni
- formare şi dezvoltarea oamenilor aflaţi sub conducerea mea
- aprobarea de proiecte şi campanii
- terminarea pe primul loc timp de 5 luni consecutiv în concursul organizat lunar pe vânzări de abonamente între regiuni
- crearea echipei de management perfecte la nivel de club prin perfecţionare sistemului de planificare şi raportare
- crearea şi implementarea unui sistem de chirie pentru antrenorii personali , care a fost integrat de asemenea în Polonia
- atingerea pragului de rentabilitate în toate cluburile

Superior Direct: Shaun Hall ( Operations Director - shaun@purepoland.com )
Simon Hayes ( Operations Director - s.hayes @ purejatomi.com )
2011-10 - 2012-11  (un an si 1 luni)
Regional Fitness Manager - Vanzari @ Pure Health and Fitness, BUCURESTI
Am gestionat departamentul de fitness din 6 cluburi ( 4 în Romanina şi 2 în Bulgaria ) , dar gradual responsabilitatea a evoluat pentru a include toate celelalte departamente.

Responsabilități:

- bugetare vizând veniturile PT şi costurile de fitness
- profitabilitatea departamemtului de fitness
- aprobarea programului claselor de fitness în toate cele 6 cluburi
- organizarea evenimentelor ; ( am creat o rutină pentru toate cluburile de a organiza la sfârşit de luna pentru membrii o petrecere tematică şi cel puţin 2 seminarii de educaţie în fitness / luna ) - acestea au evoluat treptat să devină un standard al companiei
- stabilirea structurii de preţ şi oferta
- asigurarea de suport în vânzări de abonamente
- evaluarea tuturor antrenorilor personali certificaţi Pure din România şi Bulgaria
- organizarea de training-uri de vânzări pentru departamentul de fitness
- impulsionarea încasărilor din antrenamente personale prin crearea unui mediu motivant distractiv şi competitiv
- crearea PT CASS-lui ( raportului de performanţă zilnică )
- inspecţie indicatori zilnici / săptămânali / lunari şi anuali de performanţă pe baza progresului lor faţă de previziuni
- dezvolatarea Fitness Manager-lor prin coaching şi training consecvent
- aprobarea de proiecte , campanii şi evenimente
- adaptarea cu succes a unui model de fitness problematic conform legislaţiei şi fiscalităţii din România şi Bulgaria
- introducerea modelului de colaborare PFA din cadrul companiei, model prin care costurile au fost tăiate cu 78 % în cadrul departamentului de fitness ( modelul care în cele din urmă a fost introdus în toate celelalte cluburi Pure din Polonia )
- crearea şi implementarea sistemului chirie pentru antrenorii personali ( procedura de reducere a costurilor care a asigurat o scădere de cel puţin 15000 RON în toate cluburile în care a fost introdusă ), sistemul de închiriere a asigurat, de asemenea, mai multe ore de supraveghere din partea antrenorilor personali, o mai bună atenţie asupra membrilor şi o mai mare implicare din partea antrenorilor în cultură organizaţională (sistemul a fost introdus ulterior de asemenea în Polonia)
- atingerea obiectivelor financiare în toate 6 cluburile în fiecare luna
- ridicarea standardului de customer care al antrenorilor prin training şi coaching constant
- tratarea şi prevenirea tuturor plângerilor

Superior Direct: Shaun Hall ( Operations Director - shaun@purepoland.com )
2010-11 - 2011-10  (11 luni)
Fitness Manager - Vanzari @ Pure Health and Fitness, București, România
Am gestionat departamentului de fitness şi oferirea de servicii pentru peste 4000 de membri activi/luna.

Responsabilități:

- asigurarea atingerii bugetarii şi a obiectivelor financiare ale acestui departament
- asigurarea profitabilităţii departamentului
- crearea programului de clase
- organizarea evenimentelor ( o petrecere de sfârşit de luna şi 2 seminarii în fitness ) - acestea au evoluat treptat să devină un standard de companie
- asigurarea de suport în vânzările de abonamente
- evaluarea cunoştinţelor şi performanţelor tuturor antrenorilor
- coaching şi training pe procesul de vânzare
- impulsionarea încasărilor din antrenamente personale prin crearea unui mediu motivant distractiv şi competitiv
- inspecţie indicatorilor zilnici / săptămânali / lunari şi anuali de performanţă pe baza progresului lor faţă de previziuni
- dezvoltarea profesională a antrenorilor
- atingerea obiectivelor financiare ale departamentului de fitness
- activităţi de administrare şi de logistică
- menţinerea relaţiei cu clienţii
- efectuarea programului antrenorilor şi a cursurilor de aerobic
- îmbunătăţirea portofoliului de clienţi
- campanii de promovare ale sălii şi ale serviciilor pe care le oferă
- introducerea modelului de colaborare PFA din cadrul companiei, model prin care costurile au fost tăiate cu 78 % în cadrul departamentului de fitness ( modelul care în cele din urmă a fost introdus în toate celelalte cluburi Pure din Polonia )
- atingerea obiectivelor de încasări
- prevenirea plângerilor şi asigurarea de viteză în răspuns la sugestiile membrilor
- încasarea din partea fiecărui antrenor cu experienţă a sumei de 9000 lei/luna prin dezvoltarea portofolului individul de clienţi
- crearea criterului minim de performanţă de 3750 lei venituri/luna din partea fiecărui antrenor
- extinderea echipei de fitness cu peste 10 de antrenori cu 0 costuri pentru companie

Superior Direct: Anda Duţă ( Manager General )
Shaun Hall ( Operations Director - shaun@purepoland.com )
2007-10 - 2010-11  (3 ani si 1 luni)
Sportiv - Sanatate @ SC Dinamo București, București, România
- 2007 - 2010 Multiplu Campion Național
- 2008 Medaliat cu argint la Campionatul European
- 2009 Medaliat cu aur la Campionatul European
- 2010 Medaliat cu bronz la Campionatul European
2010-03 - 2010-10  (7 luni)
Instructor Fitness Aerobic - Servicii @ Gym House, BUCURESTI
Gym House oferă facilităţi care includ echipamente cardiovasculare, circuite de tonifiere, greutăţi libere, sac de box, studio de aerobic, studio de spinning precum şi facilităţi de bronzare şi masaj. Indiferent de obiective oferă un mediu motivant şi distractiv precum şi expertiză prin intermediul personalului.

Responsabilităţi:

- întâmpinarea membrilor şi oferirea de suport şi informaţii în antrenament;
- oferirea de servicii de personal training;
- verificarea şi întreţinerea în bune condiţii a aparatelor;
- vânzarea şi recomandarea de suplimente alimentare;
- crearea de diete personalizate;
- susţinerea de clase de aerobic şi de grup;
- crearea unui portofoliu de 15 clienţi în vederea susţinerii de antrenamente personale;
- asigurarea unui standard ridicat în customer care;
2009-08 - 2009-11  (3 luni)
Consultant Fitness - Servicii @ Larkoti Fitness, București, România
Am identificat cu succes nevoile clienților și am oferit soluții optime în funcție de necesități și de asemenea mi-am gestionat propriul portofoliu de clienți.

Responsabilități:
- prospectarea pieţei în căutarea de leas-uri şi referinţe
- folosirea metodei NPS pentru a obţine feedback valoros din cadrul portofoliul meu de clienţi , care în cele din urmă condus la obţinerea de referinţe noi
- atingerea obiectivului individual de vânzări
- completarea zilnic / săptămânal / lunar a rapoartelor de performanţă
- evaluarea nevoilor prospectilor so oferirea de soluţii personalizate
- identificarea punctelor de interes în nevoile prospectilor şi utilizarea lor pentru a decide închidere procesului de vânzare
- adaptarea rapidă la un mediu foarte dinamic
- depăşirea aşteptărilor angajatorilor mei

Superior Direct: Anca Petrache
2008-08 - 2008-12  (4 luni)
Reprezentant Vanzari - Vanzari @ Linea Directa Comunication, BUCURESTI
Operăm în departamentul out-bound fiind responsabil cu contactarea foştilor clienţi şi informarea acestora de existenţa diferitelor oferte.

Responsabilități:

- atingerea obiectivelor de vânzări
- asigurarea de standarde ridicate în comuncarea cu clienţii
- folosirea corespunzătoare a sistemului de raportare internă
- atragerea de clienţi din afară bazei de date prin intermediul unui conceptului NPS personal dezvoltat
- depăşirea obiectivului de vânzări lunari ( salariu fix era condiţionat de atingerea acestui obiectiv )
2003-09 - 2007-10  (4 ani si 1 luni)
Instructor - Servicii @ Satori Slobozia, Fetesti
Responsabilităţi:

- iniţierea unei grupe de copii în artele marţiale şi pregătirea lor din punct de vedere fizic şi psihic
- corecatarea bio-mecanicii corpului membrilor în timpul exerciţiilor
- atragerea a peste 30 de participanţi la cursurile susţinute de mine în fiecare zi
- identificarea şi dezvoltarea tinerelor talente
- atingerea prin sportivii pe care îi reprezentăm de performanţe ridicate la nivel naţional şi internaţional

Superior Direct: Răcilă Viorel, Hodorogea Vasile
2006-07 - 2007-03  (8 luni)
Proiect Scolar - IT / Telecom @ Don't Byte, Fetesti
Am ajut la distribuția și lansarea unei noi reviste școlare. Am creat articole pentru aceast revistă cu știri privind trendurile în informatică și tutoriale "Cum să". Articolele mele au fost intitulate majoritar "Cum să" dar cuprindeau de asemenea prezentări a unor programe utile și a unor jocuri video noi.

Această responsabilitate m-a învățat la o vârstă fragedă:

- să fiu un jucător de echipă
- să respect deadlin-uri
- să prezint informația într-o formă atractivă pentru alte persoane

Superior Direct: Tache Rodica
STUDII
2008 -  In curs  (8 ani)
Şcoală Naţională de Antrenori - Educatie Fizica si Sport @ Colegiu / Studii postliceale, București, România
Scoala Nationala de Antrenori
Școală Națională de antrenori este un organism de certificare a antrenorilor din diferite sporturi.
Pregătirea este împărțită în 2 ani a câte 2 semestre. Fiecare semestru s-a finalizat cu o examinare.

Cursurile sunt focusate pe:

- anatomie, fiziologie
- biomecanică
- nutriție
- recuperare musculară
- masaj
- igienă sportivă

Datorită relocării frecvente, ultimul semestru a fost înghețat.
2010 -  In curs  (6 ani)
ASE - Economie Generala @ Master / Studii postuniversitare, București, România
Program de Master în Riscul Financiar Internațional. Programul scholar cuprinde concepte de bază de management al riscului, fundamente legate de operațiile din piață financiară și regulile acestui sistem.

Focusul este pus pe evaluarea corectă pentru o gamă diversă de instrumente investiționale și realizarea de estimări referitoare la performanță lor. De asemenea este analizat riscul din diferite perspective și rată de răspuns la schimbări ce pot intervenii vis a vis de prognoză inițială pentru a se determină dacă investiția este conformă cu prognoza.

- după obținerea diplomei de licență am decis continuarea studiilor la aceași academie și astfel am început programul de Master, program intitulat Managementul Riscului Financiar Internațional (MRFI ).
- pentru note more obținute la admitere mi-a fost oferită o bursă de școlarizare. Deși am reușit să trec cu brio majoritatea examenelor ( nu am fost prezent la 2 examene datorită relocării solicitate de job ) am fost nevoit să îmi îngheț studiile.
- studiile au fost înghețate deoarece aveam o responsabilitate foarte mare în compania JATOMI FITNESS care presupunea și călătorii frecvențe
- mi-am planificat continuarea studiilor în 2016 pentru finalizarea programului având de trecut doar 2 examene
2007 -  2010  (3 ani)
ASE Relatii Economice Internationale - Economie Generala @ Facultate (in curs), București, România
Academia de Studii Economice din București este o facutlate de top din România.
Calitatea serviciilor oferite este garantată de un examen bazat pe un sistem de admitere ce permite doar studențiilor de top cu înclinație dovedită spre economie, engleză, matematică să acceseze serviciile facultății și să fie acceptați ca și studenți.
Mai mult de cât atât competiția pentru a fi student la facultatea de Relații Economice Internaționale este una dintre cele mai ridicate din țara, concurând în aceea perioadă 12 candidați pe loc.
În acest context am reușit să fiu acceptat și de asemenea să obțin o bursă de școlarizare pentru notele obținute în timpul facultății.
După finalizarea studiilor am obținut diplomă de licență pe bază lucrării intitulate: "Relevanță efectului de proximitate în propagarea crizei financiare".
Cum criză financiară era un subiect aprins în 2007, lucrarea mea a analizat pe bază unor țeste statistice dacă proximitatea are un efect de accelerare a propagării crizei pentru vecinii țărilor afectate de această. Concluzia a fost pozitivă deoarece comerțul este o formă valida de contagiune pentru crizele financiare.
focusul meu a fost:

- înțelegerea teoreiilor economice și a practicilor de actualitate din domeniu
- ecosistemul economic global, independent și multicultural
- dezvoltarea unui set de calități analitice centrate în jurul zonelor problematice din economie și din afacerile internaționale
- dezvoltarea capacității de a mă angajă în strategii de planificare și analiză în economie și afaceri internaționale
2010 -  2010
Federația Română de Culturism - Educatie Fizica si Sport @ Certificari / Premii, București, România
Federația Română de Culturism și Fitness este un organism de certificare a instructorilor din domeniul Health&Fitness.
Programul de certificare este împărțit în 2 semestre teoretice și 2 semestre de activitate practică finalizându-se cu un examen practic și cu un test teoretic.

Cursurile sunt focuse pe:
- anatomie și fiziologie
- biomechanica
- nutriție
- recuperare musculară
- ciclurile de antrenament în fitness și bodybuilding

După finalizarea cursurilor am primit un certificat de instructor fitness.
2003 -  2007  (4 ani)
Liceul Teoretic Carol I Fetesti - Matematica @ Liceu / Scoala profesionala, Fetesti
Liceul Carol I Fetești este un liceu de top cu activități centrate direct pe necesitățile sociale și direcționate spre formarea de absolvenți responsabili capabili de a decide singuri carieră pe care și-o doresc, și dezvoltarea lor intelectuală și profesională.
Note obținute la bacalaureat:
Română Oral: 10/10
Română Scris: 7,35
Engleză: 10
Matematică: 8,45
Informatică: 9,45
Economie: 9,35
EXPERIENTA
2015-05 - prezent  (un an si 5 luni)
General Manager - Sanatate @ Fitness Partner, București, România
I generate profit contribution from staff by establishing and accomplishing business objectives thru proper development and monitoring of KPI's for individual or team performance. My focus also is set on changing the managing system from instruction based to objective based for better staff motivation.

I am responsible for:

- increasing company effectiveness by recruiting, selecting, orienting, training, coaching, counseling, and disciplining staff; communicating values, strategies, and objectives; assigning accountabilities; planning, monitoring, and appraising job results; developing incentives; developing a climate for offering information and opinions; providing educational opportunities
- developing strategic plans by studying technological and financial opportunities; presenting assumptions; recommending objectives
- accomplishing subsidiary objectives by establishing plans, budgets, and results measurements; allocating resources; reviewing progress; making mid-course corrections
- coordinating efforts by establishing procurement, production, marketing, field, and technical services policies and practices; coordinating actions with staff
- building company image by collaborating with customers and employees
- maintaing quality service by establishing and enforcing organization standards
2014-07 - 2015-05  (10 luni)
National Sales Director - Vanzari @ Fitness Partner, București, România
I developed and maintained business relationships with key sales accounts and developing sales strategies to ensure revenue and profit growth in the territory.

I was responsible for:

- developing and maintaing relationships with top decision-makers in key accounts thru strong business skills
- understanding dealer/distribution network and, when conflicts arise, working collaboratively with Dealer Sales Managers to meet company overall sales objectives
- preparation of sales forecasts and reports showing sales volume, potential sales, and areas of opportunity within territory
- identifing and infiltrating key accounts / geographic areas or markets not currently serviced by company
- developing and presenting plans, programs and strategies that ensure the company meets its revenue and market share growth targets
- communicating sales objectives and results to set performance goals and develop leading indicators to measure performance
- acquiring an in-depth understanding of the issues and needs of the customers within the territory.
Effectively communicating the product value proposition and align it with the customer’s objectives
- generating customer interest in the products, Follow up on territory leads, preparing sales contracts for orders obtained
2013-11 - 2014-07  (8 luni)
Regional Sales Director - Vanzari @ URS CERTIFICATION, București, România
I managed the overall growth of ISO Sales through the successful creation and management of new ISO’s/Sales Partners. Working very closely with and reporting to the National Sales Director I had the overall responsibility of managing and growing the sales channel.

I was responsible for:

- developing annual plan and execution of the ISO sales stragegy
- key individual contributor for obtaining and growing larger account opportunities
- developing sales partner onboarding strategies to help accelerate growth
- fostering existing relationship growth by having good two way communication with all strategic sales partners
- working closely with the National Sales Director and other team members to continually improve overall sales experience
- key member of Sales and Marketing Team
- monthly reporting of Plan vs. Actual
- work closely with Product, Sales and Marketing Teams to drive overall growth of the channel
2012-04 - 2013-10  (un an si 6 luni)
Regional Business Manager - Vanzari @ Pure Health and Fitness, BUCURESTI
I managed 6 clubs: 4 in Romania and 2 in Bulgaria.

I was responsible for:

- budgeting and targeting all revenue streams and costs
- establishing price structure and offers
- evaluating, creating or removing new positions dependent of business need
- evaluating the Management Positions under my direct leadership
- coaching and training on the sales process
- leading and supporting membership sales target achievement by creating a fun, challenging
and motivating environment
- highlighting and implementing best practices
- preparing and leading sales training for all departments ( Front Desk Revenue, Membership
Sales, Personal Training Revenue, Debt Collection,)
- creating performance indicators for all tasks
- creating a solid reporting system based on performance reports ( daily/weekly/monthly)
- inspecting daily/weekly/monthly and yearly the performance indicators based on their
progress vs forecast
-staff development thru consistent coaching and training
- approving projects and campaigns
- dealing with suggestions and complaints from staff and members
- finishing 1st for 5 months in a row in the membership sales regional contest
- creating the perfect management team at club level by perfecting the planning and reporting
system
- creating and implementing a 0 risk rent system for Personal Trainers
2011-10 - 2012-11  (un an si 1 luni)
Regional Fitness Manager - Vanzari @ Pure Health and Fitness, BUCURESTI
I managed the Fitness Department in 6 clubs ( 4 in Romania and 2 in Bulgaria ) but occasionally and gradually evolving to include all the others departments.

I was responsible for:

- budgeting and targeting PT revenue and fitness costs
- fitness department profitability
- approving fitness classes schedule in all 6 clubs
- events organisation; (creating a habbit for all the clubs to organize a end of the month party for the members and at least 2 fitness education seminars/month) - this gradually evolved to be a company standard for all the departments and all clubs
- establishing price structure and offers
- ensure support in membership sales
- evaluating knowledge and performance of all the certified Pure trainers in Romania and Bulgaria
- coaching and training on the sales Personal Training process
- leading and supporting PT revenue sales target achievement by creating a fun, challenging and motivating environment; -preparing and leading sales training adapted to the PT(Personal Training) model
- creating the PT CASS (end of the day performance report)
- inspecting daily/weekly/monthly and yearly the performance indicators based on their progress vs forecast
- staff development thru consistent coaching and training
- approving projects, campaigns and events
- successfully adapting a failing Fitness model to Romanian and Bulgarian market fiscal specifications
- introducing the PFA co-op model in the company, model that cut costs with 78% in the fitness department
- creating and implementing the rent system for the Personal Trainers, (cut cost procedure that assured a cost decrease in all the clubs that used it), the rent system also assured more supervision hours from the trainers, better customer care and higher involvement from the trainers in the company culture
- 0 complaints as all the suggestions and complaints were dealt directly and mostly prevented
2010-11 - 2011-10  (11 luni)
Fitness Manager - Vanzari @ Pure Health and Fitness, BUCURESTI
I managed the fitness department and offering services for over 4000 active members/month.

I was responsible for:

- assuring budgets and targets in PT revenue and fitness costs achievement
- fitness department profitability
- creating the fitness classes schedule
- events organisation; (organizing a end of the month party for the members and at least 2 fitness education seminars/month)- this gradually evolved to be a company standard for all the departments and all clubs
- ensure support in membership sales
- evaluating knowledge and performance of all the trainers
- coaching and training on the sales Personal Training process
- leading and supporting PT revenue sales target achievement by creating a fun, challenging and motivating environment
- inspecting daily/weekly/monthly and yearly the performance indicators based on their progress vs forecast
- staff development thru consistent coaching and training
- introducing the PFA co-op model in the company, model that cut costs with 78% in the fitness department
- overachieving PT revenue targets each month
- preventing any complaints and responding to suggestions fast
- coaching all personal trainers to encash over 3000 ron/month each
- creating the min. performance criteria of 3000 Ron/month revenue from each trainer
- extending the fitness team to over 10 trainers with 0 cost for the company
2007-10 - 2010-11  (3 ani si 1 luni)
Professional Athlete - Sanatate @ CS Dinamo Bucuresti, București, România
I represented the club in national and international competitions.

Achievements:

- 2007 – 2010 Multiple National Champion
- 2008 European Championship Silver Medalist
- 2009 European Championship Gold Medalist
- 2010 European Championship Bronze Medalist
2010-03 - 2010-10  (7 luni)
Fitness Aerobic Instructor - Servicii @ Gym House, București, România
I was responsible for:

- meeting and greeting members and offering support in their training
- offering personal training services
- equipment maintenance
- supplements sales
- creation of personalized diet plans
- aerobic classes
- creation of a portfolio for personal training of 15 person/month
- sustaining high customer care
2009-08 - 2009-11  (3 luni)
Consultant Fitness - Servicii @ LARKOTI WELLNESS GRUP SRL, BUCURESTI
I identified customer needs and offer the best fitness solution and to manage my own client portfolio:

I was responsible for

- prospecting the market for leads and referrals
- using NPS method for obtaining valuable feedback from my portfolio of clients that ultimately
led to high valued new leads and referrals
- achieving individual sales target
- completing daily/weekly/monthly performance reports
- evaluating members fitness needs and offer personalized solutions
- identifying hot spots in prospects needs and use them for closing
- overachieving management expectations
- adapting fast to a dynamic environment
2008-08 - 2008-12  (4 luni)
Sales Representative - Vanzari @ Linea Directa Comunication, BUCURESTI
I was assigned to an out-bound department beeing responsible for contacting former
clients and informing them of the existence of different offers.

I was responsible for:

-reaching sales targetsassuring high standars in comuncation with clients
-properly use the intra net and all the internal reporting systems
-attracting clients outside database thru an NPS concept personally developed
-overachieve sales target (fix salary was conditioned by hitting the sales target)
2003-09 - 2007-10  (4 ani si 1 luni)
Instructor - Servicii @ Satori, Fetesti
Responsibilities:

- correct biomechanical movement of members during fitness exercise
- initiate a group of children in martial art techniques
- attracting over 30 participants to my classes/daily
- identifying and developing young talents
- high performance in national and international competitions
2006-07 - 2007-03  (8 luni)
Editor - IT / Telecom @ School Project, Fetesti
I helped with the launch of a new school magazine and it's distribution in the school.
I was creating articles for the magazine with news regarding trends in informatics and "How to"​ tutorials​.
My articles where mostly titled as "How to" but also included presentation on useful programs and new video games.

These responsibility taught me at a young age:

- to be a team player
- to respect deadlines
- to present information in an attractive way for others
STUDII
2010 -  In curs  (6 ani)
Academy of Economic Studies - Economie Generala @ Master / Studii postuniversitare, BUCURESTI
After receiving my Bachelors Degree I decided to continue my studies at the same academy and started a Master Degree program entitled International Financial Risk Management ( MRFI ).
For high admission grades I was provided a scholarship. Although I have managed to pass most of the exams ( I haven’t been present at 2 of the exams due to work responsibilities ), I had to freeze my studies.
My studies were frozen as I had started a high responsibility job in management with JATOMI FITNESS that implied traveling.
The program content covers basic measurement of risk, management concepts, fundamentals of financial market operations and the regulatory environment.

Intense focus on:

- how to calculate fair valuations for a range of investment instruments and make projections about their likely performance
- risk landscape and changes response, risk profile evaluation of an investment portfolio and determination whether investments are compliant with regulations
2008 -  In curs  (8 ani)
National School of Trainers - Educatie Fizica si Sport @ Colegiu / Studii postliceale, BUCURESTI
Certified institute for certifing trainers in differents sports. The program is focused on the ins and outs of training practices and strategies in different sports. Topics covered in certification courses include:

- basic anatomy, physiology, biomechanicals of the muscular system
- athlete nutrition and weight lifting safety
- sports medicine
- tactics in different sports
- motivation tools
- sport psychology
2007 -  2010  (3 ani)
Academy of Economic Studies - Economie Generala @ Facultate (in curs), BUCURESTI
The Academy of Economic Studies Bucharest is a leading educational provider in Romania. The quality of its services are guaranteed by a hard exam based admission systems which enables only top students with high proficiency in Economics, English, and Mathematics to be accepted as students. Furthermore the competition for being a student at International Economic Relationships ( REI ) department is one of the highest in the country with over 12 candidates for a student position. In these context I have managed to be accepted and also get a scholarship for my grades during studies. I have received my University Diploma based on the paper entitled: “The relevance of the proximity effect in the propagation of financial crises. My paper analyzed based on statistical tests if the proximity had an acceleration effect for neighbors of the countries affected by the financial crises. The conclusion was positive as the commerce was a valid form of contagion for the financial crises.

My studies were centered on:
- economic theory and practice in the contemporary world;
- the global, interdependent, and multicultural environment
- a set of quantitative and qualitative analytical skills centered around policy-oriented issue areas in economics and international affairs
- the capabilities to engage in strategic planning and analysis efforts in economic and international contexts
2008 -  2008
BodyBuilding Federation - Educatie Fizica si Sport @ Certificari / Premii, București, România
Certified fitness instructor program through the Romanian BodyBuilding Federation a nonprofit fitness certifying organization. The program includes an educational portion where students study the ins and outs of fitness. Topics covered in certification courses include:

- basic anatomy, physiology, biomechanicals of the muscular system
- athlete nutrition and weight lifting safety
- sports medicine
- carbohydrate depletion and reloading
- utilizing different bodybuilding poses
- working with all body types
2003 -  2007  (4 ani)
Carol I Fetesti - Informatica @ Liceu / Scoala profesionala, Fetesti
Carol I Fetesti Highschool is one of the best providers of educational services with an activity directly related to community needs and directed towards the formation of a responsible graduate, able to decide on their own careers, able to choose their own intellectual and professional development.
Baccalaureate Examination Results
Romanian Language Oral 10/10
Romanian Language Written 7.35
English 10
Mathematics 8.85
Informatics 9.45
Economics 9.35
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola