Emil (52 ani)

Ploiești
Activ ultima data in: 21 Iunie 2016
Feb 2009 - Prezent

Sef Punct Lucru - Inginer Sef - Director Tehnic (Inginerie) @ S.C GEOASSET SRL, BUCURESTI

- conducerea şi administrarea proiectului ;
- coordonarea tehnica a lucrărilor de exploatare în cariere;
- conducerea şi coordonarea activităţii departamentelor tehnic şi de urmărire a producţiei din cadrul santierului;
- coordonarea lucrărilor de constructie a drumurilor industriale, drumuri tehnologice, platforme industriale, hale industriale, constructii administrativ-sociale, construcţii utilităţi(sisteme de gospodarirea apelor pluviale şi menajere,rezervoare stocare apa,fose septice, etc.),
- conducerea/coordonarea lucrărilor de exploatare si de terasamente;
- coordonarea activităţii de procesare-secţia de sortare granulometrică- a materialului extras;
- coordonarea activităţilor:topo-cadastru, planificare producţie - resurse umane - salarizare, protecţia şi securitatea muncii, etc.;
- asigurarea aprovizionarii cu materiale, echipamente, combustibili, instalaţii, etc.;
- responsabil autorizat SSM si PSI
- asigurarea legăturii între firmă şi autorităţile locale;
- întocmire rapoarte de activitate(planificare producţie, realizări,liste de cantităţi; etc.);
Dec 2010 - Mai 2012

Inspector Coordonator - Serviciul MONITORIZARE Depozite deseuri miniere- halde/iazuri decanare si statii epurare (Inginerie) @ S.C CONVERSMIN S.A , BUCURESTI

- Coordonare/conducere/administrare proiecte privind lucrari de amenajare - intretinere - exploatare depozite de deseuri miniere (halde si iazuri de decantare)
- Coordonare/conducere/administrare activitate de constructie/intretinere/exploatare statii de epurare ape industriale uzate/contaminate - 21 statii;
- coordonarea activitatii de monitorizare a depozitelor de deseuri miniere (iazuri de decantare, halde)
- coordonarea/conducerea lucrarilor de implementare a proiectelor tehnice privind intretinerea/reparatiile/punere in functiune a statiilor de epurare
- asigurarea aprovizionarii cu materiale, echipamente, combustibili, instalaţii, etc.;
- asigurarea legăturii între firmă şi autorităţile locale;
- coordonarea si conducerea activitatii de asistenta tehnica/dirigentie de santier:
- intocmire raportari lunare
Sep 2008 - Feb 2009

Consilier tehnic (Inginerie) @ PSV COMPANY SA, BUCURESTI

- coordonarea şi supervizarea proiectelor din faza de elaborare până la punerea în funcţiune a obiectivului ce face obiectul proiectului
- coordonarea şi conducerea în şantier a echipelor de lucru şi a lucrarilor de construcţie şi/sau exploatare
- colaborarea cu directorul tehnic şi de proiect pentru elaborarea unor tehnologii optime pentru fiecare proiect/investiţie în funcţie de specificul acesteia
- consultanta in domeniul resurselor şi a materialelor de construcţii
- coordonarea activităţii de întocmire a documentaţiilor şi colaborarea cu autoritatile locale pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare demarării activităţii
- supervizarea in teren a proiectelor demarate de firma si a celor la care firma acorda consultanta
- asigurarea legăturii între companie şi autorităţi
- conducerea în teren a lucrărilor de construcţii şi asigurarea asistenţei tehnice /dirigenţiei de şantier la obiectivele aflate în executie
Feb 2008 - Sep 2008

Consilier tehnic (Inginerie) @ sc ECOART CONSULT srl, Bucuresti

- consultanta tehnica in industria extractiva si a materialelor de constructii;
- colaborarea cu directorul tehnic pentru elaborarea celor mai optime tehnologii functie de specificul lucrarilor ce trebuie executate;
- colaborarea cu autoritatile locale, in zonele unde firma doreşte demararea unor investiţii, pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare proiectului;
- conducerea şi coordonarea în teren a activităţii din cadrul proiectelor demarate de firmă;
- coordonarea activităţii de proiectare din cadrul firmei sau a colaboratorilor;
- supervizarea în teren a proiectelor la care firma oferă consultanţă;
- asigurarea unei bune legături între firmă - autorităţile locale - constructor - beneficiar;
- analizarea si informarea conducerii despre problemele aparute in cadrul proiectelor si stabilirea masurilor de remediere sau de eficientizare;
Feb 2006 - Feb 2008

sef compartiment dezvoltare tehnologica (Inginerie) @ Institutul national de cercetare-dezvoltare pentru metale si resurse radioactive - INCDMRR , Municipiul București, România

- coordonare/conducere activitate departament dezvoltare tehnologica in domeniul resurselor radioactive
Feb 2001 - Feb 2006

inginer miner - proiectant principal (Inginerie) @ sc IPROMIN sa, Bucuresti

- sef proiect/executant documentatii tehnice pentru inchiderea minelor si lucrari de reconstructie ecologica a obiectivelor miniere;
- intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare;
- întocmire antemăsurători, liste cu cantităţi, întocmire note de renunţare/suplimentare;
- elaborare documentatii de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere conf. Ordinului MEC 172/2003-FIDIC 4;
- asigurarea dirigentiei de santier si asistenta tehnica la obiectivele miniere;
Apr 2000 - Feb 2001

inginer miner - proiectant (Inginerie) @ sc PROMINFO sa, Ploiesti

- sef proiect/executant documentatii tehnice pentru inchiderea minelor si lucrari de reconstructie ecologica a obiectivelor miniere
Iul 1991 - Apr 2000

conducator formatie de lucru - sef de schimb - responsabil securitate miniera - adjunct sef sector - sef sector - sef de activitate(sef mina) (Inginerie) @ SOCIETATEA NATIONALA A CARBUNELUI PLOIESTI - Exploatarea Minieră Filipeştii de Pădure

-Organizarea, conducerea si coordonarea activitatii formaţiei/schimbului/sectorului/minei;
formaţia 40-60 oameni; schimbul 100-120 oameni; sectorul 350-400 oameni; mina 400-1000 oameni; exploatarea minieră - peste 2000 oameni;
- conducerea activităţii pentru executarea lucrărilor miniere speciale - galerii şi tunele betonate pentru acces, puţuri verticale şi înclinate betonate, suitoare de aeraj, galerii de fugă, camere de pompe şi bazine pentru evacuarea apelor, etc.;
- intocmirea programului zilnic si repartizarea sarcinilor;
- urmărirea desfăşurării activităţii conform normelor tehnice şi de securitate minieră;
- instruirea personalului din subordine (tehnic şi muncitori) din punct de vedere a protecţiei muncii şi a securităţii miniere şi intocmirea fişelor de protecţia muncii;
- întocmirea documentaţiilor tehnice pentru autorizarea locurilor de muncă;
- întocmirea proiectelor de aeraj parţial al locurilor de muncă;
- asigurarea bazei materiale si a consumurilor si urmarirea productiei;
- asigurarea locurilor de munca cu personalul necesar;
- coordonarea personalului tehnic si urmarirea incadrarii lucrarilor in termen;
- intocmirea planului anual de avarie;
- intocmirea dispozitiilor de impuscare, etc..
Apr 1987 - Iul 1991

mecanic (Muncitori / Tehnicieni) @ Intreprinderea de Utilaj Minier Petrosani

executie ansamble si subansamble pentru utilaje de sustinere mecanizata a abatajelor, complexe mecanizate, combine de abataj si inaintare, etc..
Sep 1985 - Apr 1987

mecanic subteran (Inginerie) @ Combinatul Minier Valea Jiului - Intreprinderea Miniera Lonea - jud.Hunedoara

intretinere utilaje de transport subteran - benzi transportoare, transportoare blindate cu lant, agregate hidraulice, pompe, etc..
2012 - 2012

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - SPECIALIST in domeniul SSM - Certif. Atestare nr. 0361320, Oradea

Master / Studii postuniversitare
Inginerie
2009 - 2009

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale - specialist, BUCURESTI

Master / Studii postuniversitare
Inginerie
2008 - 2008

Ministerul Economiei şi Finanţelor - CPPI, Busteni

Master / Studii postuniversitare
Inginerie
Asistent tehnic/diriginte de şantier inchideri mine- CERTIFICAT DE ATESTARE seria A nr. 0204/07.11.2008
2007 - 2007

Ministerul Economiei si Comertului - Centrul de Instruire pentru Personalul din Industrie , Busteni

Master / Studii postuniversitare
Atestare in managementul inchiderii si reconstructiei ecologice a obiectivelor miniere
2004 - 2004

Ministerul Economiei si Comertului - Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie, Busteni

Master / Studii postuniversitare
Reglementari si proceduri specifice activitatii de conservare, inchidere si ecologizare a minelor
2000 - 2000

Ministerul Industriei si Resurselor - Banca Mondiala, Busteni

Master / Studii postuniversitare
Curs de perfectionare pentru inchiderea minelor si ecologizarea zonelor afectate
1985 - 1991

Universitatea Tehnica Petrosani, Petroșani, Județul Hunedoara, România

Facultate (terminat)
Mine
Constructii speciale si exploatari miniere - curs seral
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola