X
OK
X
Do you?
OK
CANCEL

Emil
(Ploiești, Județul Prahova, România, 52 ani, Masculin)
Activ ultima data in: 17 Octombrie 2016

Posturi / Competente profesionale:
inginer constructor / sef santier - inginer constructor - sef santier - inginer constructor- sef santier - inginer constructor/sef santier - director balastiera - angajam tehnician/inginer - sef punct lucru - inginer sef - director tehnic 

Disponibil pentru relocare
Disponibil pentru deplasari
Detin permis de conducere
Romana (Nativ):
Franceza (Mediu):
EXPERIENTA
2009-02 - prezent  (7 ani si 8 luni)
Sef Punct Lucru - Inginer Sef - Director Tehnic - Inginerie @ S.C GEOASSET SRL
- conducerea şi administrarea proiectului ;
- coordonarea tehnica a lucrărilor de exploatare în cariere;
- conducerea şi coordonarea activităţii departamentelor tehnic şi de urmărire a producţiei din cadrul santierului;
- coordonarea lucrărilor de constructie a drumurilor industriale, drumuri tehnologice, platforme industriale, hale industriale, constructii administrativ-sociale, construcţii utilităţi(sisteme de gospodarirea apelor pluviale şi menajere,rezervoare stocare apa,fose septice, etc.),
- conducerea/coordonarea lucrărilor de exploatare si de terasamente;
- coordonarea activităţii de procesare-secţia de sortare granulometrică- a materialului extras;
- coordonarea activităţilor:topo-cadastru, planificare producţie - resurse umane - salarizare, protecţia şi securitatea muncii, etc.;
- asigurarea aprovizionarii cu materiale, echipamente, combustibili, instalaţii, etc.;
- responsabil autorizat SSM si PSI
- asigurarea legăturii între firmă şi autorităţile locale;
- întocmire rapoarte de activitate(planificare producţie, realizări,liste de cantităţi; etc.);
2010-12 - 2012-05  (un an si 5 luni)
Inspector Coordonator - Serviciul MONITORIZARE Depozite deseuri miniere- halde/iazuri decanare si statii epurare - Inginerie @ S.C CONVERSMIN S.A
- Coordonare/conducere/administrare proiecte privind lucrari de amenajare - intretinere - exploatare depozite de deseuri miniere (halde si iazuri de decantare)
- Coordonare/conducere/administrare activitate de constructie/intretinere/exploatare statii de epurare ape industriale uzate/contaminate - 21 statii;
- coordonarea activitatii de monitorizare a depozitelor de deseuri miniere (iazuri de decantare, halde)
- coordonarea/conducerea lucrarilor de implementare a proiectelor tehnice privind intretinerea/reparatiile/punere in functiune a statiilor de epurare
- asigurarea aprovizionarii cu materiale, echipamente, combustibili, instalaţii, etc.;
- asigurarea legăturii între firmă şi autorităţile locale;
- coordonarea si conducerea activitatii de asistenta tehnica/dirigentie de santier:
- intocmire raportari lunare
2008-09 - 2009-02  (5 luni)
Consilier tehnic - Inginerie @ PSV COMPANY SA
- coordonarea şi supervizarea proiectelor din faza de elaborare până la punerea în funcţiune a obiectivului ce face obiectul proiectului
- coordonarea şi conducerea în şantier a echipelor de lucru şi a lucrarilor de construcţie şi/sau exploatare
- colaborarea cu directorul tehnic şi de proiect pentru elaborarea unor tehnologii optime pentru fiecare proiect/investiţie în funcţie de specificul acesteia
- consultanta in domeniul resurselor şi a materialelor de construcţii
- coordonarea activităţii de întocmire a documentaţiilor şi colaborarea cu autoritatile locale pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare demarării activităţii
- supervizarea in teren a proiectelor demarate de firma si a celor la care firma acorda consultanta
- asigurarea legăturii între companie şi autorităţi
- conducerea în teren a lucrărilor de construcţii şi asigurarea asistenţei tehnice /dirigenţiei de şantier la obiectivele aflate în executie
2008-02 - 2008-09  (7 luni)
Consilier tehnic - Inginerie @ sc ECOART CONSULT srl, Bucuresti
- consultanta tehnica in industria extractiva si a materialelor de constructii;
- colaborarea cu directorul tehnic pentru elaborarea celor mai optime tehnologii functie de specificul lucrarilor ce trebuie executate;
- colaborarea cu autoritatile locale, in zonele unde firma doreşte demararea unor investiţii, pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare proiectului;
- conducerea şi coordonarea în teren a activităţii din cadrul proiectelor demarate de firmă;
- coordonarea activităţii de proiectare din cadrul firmei sau a colaboratorilor;
- supervizarea în teren a proiectelor la care firma oferă consultanţă;
- asigurarea unei bune legături între firmă - autorităţile locale - constructor - beneficiar;
- analizarea si informarea conducerii despre problemele aparute in cadrul proiectelor si stabilirea masurilor de remediere sau de eficientizare;
2006-02 - 2008-02  (2 ani)
sef compartiment dezvoltare tehnologica - Inginerie @ Institutul national de cercetare-dezvoltare pentru metale si resurse radioactive - INCDMRR , Municipiul București, România
- coordonare/conducere activitate departament dezvoltare tehnologica in domeniul resurselor radioactive
2001-02 - 2006-02  (5 ani)
inginer miner - proiectant principal - Inginerie @ sc IPROMIN sa, Bucuresti
- sef proiect/executant documentatii tehnice pentru inchiderea minelor si lucrari de reconstructie ecologica a obiectivelor miniere;
- intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare;
- întocmire antemăsurători, liste cu cantităţi, întocmire note de renunţare/suplimentare;
- elaborare documentatii de inchidere si ecologizare a obiectivelor miniere conf. Ordinului MEC 172/2003-FIDIC 4;
- asigurarea dirigentiei de santier si asistenta tehnica la obiectivele miniere;
2000-04 - 2001-02  (10 luni)
inginer miner - proiectant - Inginerie @ sc PROMINFO sa, Ploiesti
- sef proiect/executant documentatii tehnice pentru inchiderea minelor si lucrari de reconstructie ecologica a obiectivelor miniere
1991-07 - 2000-04  (8 ani si 9 luni)
conducator formatie de lucru - sef de schimb - responsabil securitate miniera - adjunct sef sector - sef sector - sef de activitate(sef mina) - Inginerie @ SOCIETATEA NATIONALA A CARBUNELUI PLOIESTI - Exploatarea Minieră Filipeştii de Pădure
-Organizarea, conducerea si coordonarea activitatii formaţiei/schimbului/sectorului/minei;
formaţia 40-60 oameni; schimbul 100-120 oameni; sectorul 350-400 oameni; mina 400-1000 oameni; exploatarea minieră - peste 2000 oameni;
- conducerea activităţii pentru executarea lucrărilor miniere speciale - galerii şi tunele betonate pentru acces, puţuri verticale şi înclinate betonate, suitoare de aeraj, galerii de fugă, camere de pompe şi bazine pentru evacuarea apelor, etc.;
- intocmirea programului zilnic si repartizarea sarcinilor;
- urmărirea desfăşurării activităţii conform normelor tehnice şi de securitate minieră;
- instruirea personalului din subordine (tehnic şi muncitori) din punct de vedere a protecţiei muncii şi a securităţii miniere şi intocmirea fişelor de protecţia muncii;
- întocmirea documentaţiilor tehnice pentru autorizarea locurilor de muncă;
- întocmirea proiectelor de aeraj parţial al locurilor de muncă;
- asigurarea bazei materiale si a consumurilor si urmarirea productiei;
- asigurarea locurilor de munca cu personalul necesar;
- coordonarea personalului tehnic si urmarirea incadrarii lucrarilor in termen;
- intocmirea planului anual de avarie;
- intocmirea dispozitiilor de impuscare, etc..
1987-04 - 1991-07  (4 ani si 3 luni)
mecanic - Muncitori / Tehnicieni @ Intreprinderea de Utilaj Minier Petrosani
executie ansamble si subansamble pentru utilaje de sustinere mecanizata a abatajelor, complexe mecanizate, combine de abataj si inaintare, etc..
1985-09 - 1987-04  (un an si 7 luni)
mecanic subteran - Inginerie @ Combinatul Minier Valea Jiului - Intreprinderea Miniera Lonea - jud.Hunedoara
intretinere utilaje de transport subteran - benzi transportoare, transportoare blindate cu lant, agregate hidraulice, pompe, etc..
STUDII
2012 -  2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - SPECIALIST in domeniul SSM - Certif. Atestare nr. 0361320 - Inginerie @ Master / Studii postuniversitare
2009 -  2009
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale - specialist - Inginerie @ Master / Studii postuniversitare, BUCURESTI
2008 -  2008
Ministerul Economiei şi Finanţelor - CPPI - Inginerie @ Master / Studii postuniversitare
Asistent tehnic/diriginte de şantier inchideri mine- CERTIFICAT DE ATESTARE seria A nr. 0204/07.11.2008
2007 -  2007
Ministerul Economiei si Comertului - Centrul de Instruire pentru Personalul din Industrie - @ Master / Studii postuniversitare
Atestare in managementul inchiderii si reconstructiei ecologice a obiectivelor miniere
2004 -  2004
Ministerul Economiei si Comertului - Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie - @ Master / Studii postuniversitare
Reglementari si proceduri specifice activitatii de conservare, inchidere si ecologizare a minelor
2000 -  2000
Ministerul Industriei si Resurselor - Banca Mondiala - @ Master / Studii postuniversitare
Curs de perfectionare pentru inchiderea minelor si ecologizarea zonelor afectate
1985 -  1991  (6 ani)
Universitatea Tehnica Petrosani - Mine @ Facultate (terminat), Petroșani, Județul Hunedoara, România
Constructii speciale si exploatari miniere - curs seral
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola