X
OK
X
Do you?
OK
CANCEL

Cristina
(Ploiești, Județul Prahova, România, 51 ani, Feminin)
Activ ultima data in: 12 Iulie 2016

Posturi / Competente profesionale:
management - leadership - sap - analysis - microsoft dynamics nav - epicor - contabil sef 

Interesat de oferte part time / proiecte
Disponibil pentru relocare
Disponibil pentru deplasari
Detin permis de conducere
Romana (Nativ):
Engleza (Avansat):
EXPERIENTA
2015-05 - 2016-06  (un an si 1 luni)
DIRECTOR FINANCIAR - Finante @ ROSTI ROMANIA SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
- Implementarea politicilor si procedurilor impuse de grupul ROSTI Suedia;
- Intocmirea raportarilor financiare lunare si anuale catre grup in concordanta cu IFRS;
- Analiza lunara a cheltuielilor de exploatare, a profitabilitatii pe centre de cost;
- Asigurarea și verificarea întocmirii raportǎrilor contabile, în cadrul termenelor de raportare (lunare/trimestriale etc), ca de exemplu: balanțe de verificare; analiza și raportarea corectǎ a cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal, rapoarte lunare de analizǎ și control a conturilor etc;
- Intocmirea raportǎrilor contabile/fiscale cǎtre organele statului și autoritǎțile fiscale din România, cu respectarea termenelor de raportare prevǎzute de legislație;
- Monitorizarea permanenta a onorararii în cadrul termenelor scadente, a obligațiilor fiscale cu titlu de impozite și taxe, contribuții etc, datorate cǎtre autoritǎțile statului;
- Întocmirea diverselor raportǎri interne de analizǎ economico financiarǎ solicitate de cǎtre conducerea societǎții, cu privire la: situația realizǎrii indicatorilor economico financiari înregistrați, analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe centre de cost etc;
- Monitorizarea permanenta a fiabilitatii sistemului informatic de evidențǎ și raportare financiar contabilǎ, semnalarea eventualelor deficiențe ale acestuia și adoptarea masurilor de remediere a lor, în scopul reconcilierii informațiilor și asigurǎrii asupra realitǎții informațiilor prezentate în situațiile financiare;
- Reprezintarea societatii în relația cu auditorii statutari, autoritatile fiscale si alte organe de control
2014-02 - 2015-05  (un an si 3 luni)
CONTABIL SEF - Finante @ COFICAB PLOIESTI SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
- Organizarea, indrumarea, conducerea, controlul si raspunderea privind desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- Reconcilierea lunara, trimestriala si anuala a conturilor ;
- Raspundere pentru indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- Intocmirea corecta si depunerea la timp a tuturor rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, anuale, etc, precum si a situatiilor financiare si a notelor explicative, cerute de legislatia in vigoare
- Evidentierea tuturor cheltuielilor recunoscute conform Standardelor Romanesti de Raportare si a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe centre de cost ;
- Organizarea si participarea la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
- Organizarea evidentei investitiilor finantate din ajutor de stat, conform HG 1680/2008
- Intocmirea documentatiei de natura contabila in vederea accesarii ajutorului de stat pentru investitii, acordat societatii conform HG 1680/2008 ; asigura relatia si furnizarea de informatii solicitate de societatea de consultanta ce conduce proiectul de accesare ajutor de stat
- Reprezintarea societatii în relația cu auditorii statutari, autoritatile fiscale si alte organe de control
- Evaluarea anuala a personalului din subordine
REALIZARI :
98.7% rata de succes in obtinerea ajutorului de stat neramburabil, pentru investitii, in conformitate cu prevederile HG 1680/2008
2008-10 - 2014-02  (5 ani si 4 luni)
CONTABIL SEF - Finante @ VEOLIA ENERGIE PRAHOVA ( fosta DALKIA TERMO PRAHOVA ) , Ploiești, Județul Prahova, România
- Organizarea, indrumarea, conducerea, controlul si raspunderea privind desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- Reconcilierea lunara, trimestriala si anuala a conturilor
- Raspundere pentru indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- Raspundere de intocmirea corecta si depunerea la timp a tuturor rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, anuale, etc, precum si a situatiilor financiare si a notelor explicative, cerute de legislatia in vigoare
- Supervizarea acivitatii de auditare a situatiilor financiare anuale
- Stabilirea si actualizarea procedurilor de lucru specifice departamentului contabil
- Stabilirea si supravegherea aplicarii procedurilor de lucru referitoare la inregistrarea investitiilor
- Responsabil de aspectele fiscale ale activitatii societatii
- Reprezentarea societatii in relatia cu auditorii financiari ( KPMG) , auditorii Consiliului Local Prahova, autoritatile fiscale si alte organe de control
- Efectuarea analizei financiar contabile pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor
- Intocmirea bugetului annual al departamentului si monitorizarea realizarii acestuia
- Participare la lucrarile de intocmire a bugetului societatii
- Furnizarea deservicii suport de natura fiscala si contabila pentru toate afacerile Veolia Energie in Romania
- Furnizarea de suport in special in ceea ce priveste reglementarile fiscale cu aplicare in materie contractuala, catre Departamentul de Achizitii si cel de Vanzari
- Organizarea si monitorizarea desfasurarii activitatii de inventariere anuala a conturilor ;
- Monitorizarea permanenta a fiabilitatii sistemului informatic de evidențǎ și raportare financiar contabilǎ, semnalarea eventualelor deficiențe ale acestuia și adoptarea masurilor de remediere a lor, în scopul reconcilierii informațiilor și asigurǎrii asupra realitǎții informațiilor prezentate în situațiile financiare;
- Evaluarea profesionala anuala a personalului din subordine
REALIZARI :
- participarea la echipa de due-diligence pentru preluarea activitatii de termoficare a municipiului Iasi
- organizarea si conducerea serviciilor contabile suport pentru toate afacerile grupului Veolia Energie in Romania;
- implementarea procedurilor de lucru financiar contabile ale grupului in Veolia Energie Iasi
2007-08 - 2008-10  (un an si 2 luni)
Sef Birou Contabilitate Furnizori - Finante @ PLUS DISCOUNT ROMANIA ( actual LIDL ROMANIA), Ploiești, Județul Prahova, România
- Organizarea si supravegherea inregistrarii corecte si la timp a tuturor facturilor primite de la furnizorii interni, furnizorii intracomunitari si extracomunitari de marfuri
- Dezvoltarea si implementarea metodelor si procedurilor pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii biroului
- Asigurarea corectitudinii inregistrarii facturilor , in vederea ordonantarii platilor
- Revizuirea si aprobarea rapoartelor specifice pentru inchiderile lunare, precum si a balantei pe vechimi a furnizorilor, in vederea asigurarii respectarii scadentelor la plata
- Organizarea si urmarirea activitatatii de rezolvare a reclamatiilor furnizorilor legate de facturi si modalitati de plata a acestora
- Conducerea si urmarirea estimarilor facturilor furnizorilor
- Asigurarea activitatii de pregatire a informatiilor in cadrul misiunii de auditare a conturilor societatii desfasurate de auditorii externi
- Organizarea si monitorizarea activitatii de inventariere a depozitului central
- Organizarea reconcilierii conturilor de furnizori si inventarierea acestora
- Evaluarea profesionala anuala a personalului din subordine
REALIZARI :
- cresterea numarului de facturi procesate, de la un numar de aproximativ 5000 de facturi lunar la 8000-10000 facturi lunar , cu acelasi numar de salariati , crestere datorata extinderii afacerilor prin dublarea numarului de supermarketuri din Romania.
2005-06 - 2007-06  (2 ani)
CONTABIL SEF - Finante @ DAAS IMPEX SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
- Organizarea si conducerea activitatii financiar contabile a societatii
- Intocmirea balantelor de verificare lunare , a deconturilor si declaratiilor lunare , intocmirea situatiilor financiare;
- Reconcilierea lunara, trimestriala si anuala a conturilor;
- Analiza costurilor si a posibilitatilor de reducere a acestora ;
- Optimizarea activitatii fiscale a societatii ;
- Urmarirea contractelor comerciale in derulare , precum si a contractelor de leasing financiar
- Organizarea activitatii de inventariere a patrimoniului
- Stabilirea procedurilor de lucru pentru departamentul economic
- Reprezentarea societatii in relatia cu auditorii, organele fiscale si alte organe de control
REALIZARI :
- Implementarea unui nou sistem informatic pentru activitatea financiar contabila
2002-02 - 2005-05  (3 ani si 3 luni)
DIRECTOR ECONOMIC - Finante @ BALKOTEX SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
- Organizarea si conducerea activitatii financiar contabile a societatii
- Organizarea si conducerea compartimentului import-export precum si a biroului relatii umane
- Intocmirea balantelor de verificare lunare , a deconturilor si declaratiilor lunare , intocmirea bilanturilor contabile
- Verificarea si controlul raporturilor juridice ale societatii cu partenerii de afaceri , intocmirea de contracte comerciale , verificarea lor
- Mentinerea relatiilor cu organele se stat cu atributii in domeniul controlului si verificarii activitatii societatii – Directia de Control Fiscal , Administratia Financiara , Garda Financiara , Directia Generala a Vamilor , Inspectoratul Teritorial de munca , etc
- Intocmirea si urmarirea solutionarii cererilor de rambursare de TVA
- Coordonarea activitatii de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli. monitorizarea realizarii acestuia;
- Analiza costurilor si a posibilitatilor de reducere a acestora
- Urmarirea contractelor comerciale in derulare , precum si a contractelor de leasing financiar
- Organizarea activitatii de inventariere a patrimoniului
2000-06 - 2002-02  (un an si 8 luni)
DIRECTOR ECONOMIC - Finante @ ROMANO BELGIANA PRODAVI SRL, Băicoi, Județul Prahova, România
- Organizarea si conducerea activitatii financiar contabile a societatii
- Organizarea si conducerea birourilor de resurse umane si marketing
- Intocmirea si verificarea balantelor contabile lunare , a declaratiilor privind impozite si taxe , a bilanturilor contabile
- Organizarea contabilitatii de gestiune , analiza costurilor de productie si descoperirea resurselor de reducere a acestora
- Mentinerea relatiilor cu organele fiscale de control
- Organizarea inventarierii patrimoniului
- Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli , a fluxurilor de trezorerie
- Utilizarea parghiilor fiscale prevazute de legislatia in vigoare pentru obtinerea unor facilitati fiscale , respectiv credite subventionate pentru activitatea desfasurata in zootehnie , subventii acordate de stat pentru carnea de pasare , etc
1999-12 - 2000-05  (5 luni)
Sef Serviciu Buget- Finante-Contabilitate si Salarizare - Finante @ PRIMARIA ORASULUI BOLDESTI SCAENI, Boldești-Scăeni, Județul Prahova, România
- Organizarea si conducerea Biroului de Impozite si Taxe si a Biroului Buget-finante-contabilitatesi salarizare, din cadrul serviciului
- Organizarea si conducerea activitatii de preluare de catre Consiliul Local a activitatii de stabilire , verificare , urmarire , control si incasare a impozitelor si taxelor locale de la unitatea fiscala a Ministerului de Finante
- Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local
- Urmarirea respectarii cheltuielilor bugetare si extrabugetare pe destinatiile aprobate
- Intocmirea si urmarirea respectarii planului de control al persoanelor juridice , precum si conducerea activitatilor de control
- Verificarea activitatii economico financiare a tuturor serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local
- Organizarea activitatii de inventariere a patrimoniului public si privat al Consiliului Local
REALIZARI :
- Organizarea activitatii de preluare a bazei de date pe platitori, referitoare la impozitele si taxele locale, de la unitatea teritoriala a ANAF
1996-01 - 1999-12  (3 ani si 11 luni)
CONTABIL SEF - Finante @ SIVI IMPEX SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
- Organizarea si conducerea activitatii financiar contabile a societatii precum si a activitatii de marketing
- Organizarea si conducerea activitatii de resurse umane si salarizare
- Reconcilierea lunara, trimestriala, anuala a conturilor
- Intocmirea balantelor contabile si a bilanturilor
- Organizarea inventarierii patrimoniului
- Reprezentarea societatii in relatia cu auditorii, organele fiscale si
alte organe de control
1995-01 - 1996-01  (un an)
ECONOMIST - Finante @ SPRINT COMPUTERS SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
- Evidenta furnizorilor si clientilor , gestionarea bazei de furnizori si clienti ai societatii
- Evidenta importurilor definitive
- Evidenta contabila a operatiunilor derulate prin conturile valutare ale societatii
- Evidenta stocurilor de produse finite
- Intocmirea balantelor de verificare si a bilantului contabil
1989-10 - 1994-12  (5 ani si 2 luni)
ECONOMIST - Finante @ MUNTENIA SA, Ploiești, Județul Prahova, România
- Intocmirea statelor de salarii
- Evidenta contabila a stocurilor de materii prime si materiale
- Intocmirea antecalculatiilor de pret
- Calculul costurilor de productie
STUDII
2013 -  2013
VEOLIA EUROPE - Management si administrarea afacerilor @ Cursuri / Conferinte, Paris, Île-de-France, Franţa
Project management – ”SHERPA – Share European Experience” - FRANTA
2012 -  2012
VEOLIA EUROPE - Management si administrarea afacerilor @ Cursuri / Conferinte, Budapesta, Budapesta, Ungaria
Project management – ”DRIVE - Innovative Value for Enterprising” - UNGARIA
2010 -  2010
Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati - Finante Banci @ Certificari / Premii, Ploiești, Județul Prahova, România
Expert contabil judiciar - autorizat Ministerul Justitiei
2006 -  2006
CODECS - The Open University Business School - Management si administrarea afacerilor @ Cursuri / Conferinte, Ploiești, Județul Prahova, România
Performanta in Management
2003 -  2003
Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati - Finante Banci @ Cursuri / Conferinte, București, Municipiul București, România
Standarde Internationale de contabilitate
1997 -  1997
Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati - Finante Banci @ Certificari / Premii, Ploiești, Județul Prahova, România
Expert Contabil
1985 -  1989  (4 ani)
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - FACULTATEA FINANTE - CONTABILITATE - Finante Banci @ Facultate (terminat), București, Municipiul București, România
EXPERIENTA
2015-05 - prezent  (un an si 5 luni)
FINANCIAL MANAGER - Finante @ ROSTI ROMANIA SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
TYPE OF ACTIVITY: Plastic products manufacturing
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES :
- Implementing the Rosti Group accounting policy and procedures
- Prepare the group monthly and annual closing accordingly to group procedures
- Supervise inter company transfers and reconciliations
- Prepare the monthly closing processes in order to ensure accurate and timely reports according to Romanian accounting, legal and financial regulations
- Preparation of the monthly ,quarterly and annual financial statements according to Romanian . Ensures integrity of all financial information.
- Prepare detailed financial reports for: cash flow, receivable and payable, stock level, balance sheet, income and expenses, fixed assets, provisions in accordance with group procedures
- Deliver the necessary information to CEO for monthly financial reports presentation of the company’s activity, abroad, to the stockholders
- Prepare the ad-hoc reports required by company managers
- Responsible for taxation matters
- Works with both internal and external auditors (PWC) during financial and operational audits
- Organize and monitoring the annual inventory of accounts
2014-02 - 2015-05  (un an si 3 luni)
Chief Accountant - Finante @ COFICAB PLOIESTI SRL, Ploiești, Județul Prahova, România
TYPE OF ACTIVITY: automotive electrical cables and wires manufacturing
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES :
- Review all accounting records , accordingly to group accounting policy and romanian accounting standards
- Coordinate the count of all assets and liabilities of the company
- Manage the monthly closing processes in order to ensure accurate and timely reports according to Romanian accounting, legal and financial regulations
- Preparation of the monthly ,quarterly and annual financial statements according to Romanian and international accounting standards.
- Work together with Plant controllers to ensure that all group reporting are done timely and in accordance with all regulations
- Supervise support staff in the day-to-day maintaining of account books and in the preparing standard reports and statements
- Responsible for all taxation matters
- Supervise inter company transfers and reconciliations
- Prepare documentation needs for obtaining the state aid , accordingly to HG 1680/2008
- Manage the relationship with external and internal auditors
- Organize and monitoring the annual inventory of accounts
- Participate in recruitment of subordinated staff and responsible for their initial training and appraisal ; annual appraisal of the subordinated staff
- Monitors and evaluates the performance of subordinates, determines the training needs and draws up development and training plans
ACHIEVEMENTS : 98.7% success rate in obtaining the state aid for investments
2008-10 - 2014-02  (5 ani si 4 luni)
Chief Accountant - Finante @ VEOLIA ENERGY ( former DALKIA TERMO PRAHOVA, Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY: Heating and electric energy ( www.dalkia.ro).DALKIA is a subsidiary of VEOLIA ENVIRONMENT which is listed on New York Stock Exchange
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES :- Manage the monthly closing processes in order to ensure accurate and timely reports according to Romanian accounting, legal and financial regulations;
- Preparation of the monthly ,quarterly and annual financial statements according to Romanian and international accounting standards;
- Assist in directing the accounting function of the business by applying general accounting principles and the company’s agreed upon procedures;take care of the upgrading of accounting and financial procedures; implement the procedures
- Resolve accounting discrepancies and difficult accounting and tax issues;
- Working closely with the CFO on continuous improvement projects and cost reduction plans;
- Assisting the start-ups with the new company's business organization and registration;
- Supervise support staff in the day-to-day maintaining of account books and in the preparing standard reports and statements;
- Prepare reports for the Company Management;
- Prepare various reports for IFRS reporting;
- Responsible for taxation matters; follow tax legislation and optimize the company’s tax obligations
- Supervise inter company transfers and reconciliations;
- Provide the necessary support , especially on the fiscal regulations, for the sales and purchase departments ( contract negotiations, etc);
- Provide legal support for company policies, especially the fiscal policies, contracts, etc;
- Read and review legal documents, contracts, and make sure they are properly made;
- Provide advises for the head of legal services of the company;
- Prepare the statutory reports; organize and follow up the statutory report audit mission;
- Manage the relationship with external (KPMG, City Hall,etc ) and internal auditors
- Take care of the relation to the Agency for Fiscal Administration, Romanian Customs and other relevant authorities ;
- Organize and monitoring the annual inventory of accounts
- Monitors and evaluates the performance of subordinates, determines the training needs
ACHIEVEMENTS:
- Organize and lead the accountancy share service department for all VEOLIA ENERGY business units in Romania
- implementing VEOLIA accounting procedures in VEOLIA TERMO IASI
2007-08 - 2008-10  (un an si 2 luni)
Head of account payable department - Finante @ PLUS DISCOUNT ROMANIA ( www.plus-discount.ro ), Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY:Plus Discount , brand of the German group TENGELMANN , is one of the European leaders on the discount segment of food and nonfood retail with more than 100 shops country wide
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES :- Supervise, train and develop department staff to ensure the accurate and timely processing of all invoices;
Plan, schedule, and direct the work of the accounts payable unit of the company;
- Develops and implements methods and procedures for monitoring work activities;
- Review check batch reports with invoices prior to releasing payments;
Manage maintenance of accounts payable ledger;
- Review and approve month-end closing reports and Aging Reports to maintain vendors are kept below 30 days past due.
- Monitor purchase order claims and contracts for conformance with Plus Discount Policy;
-Manage the relationship with UE vendors from Germany ,United Kingdom ,Holland ,Poland ,Hungary ,etc to rectify invoice discrepancies ,to re conciliate vendor payments, to distribute vendor claims to appropriate departments if need and/or other issues related to UE suppliers ;
- Ensure and follow up accruals accounting;
- Prepare audit lead schedules and coordinate responses / follow-up with external auditors;
- Connect with, manage and reconcile inventory for the main warehouse of the company
2005-06 - 2007-07  (2 ani si 1 luni)
Chief Accountant - Finante @ SC DAAS IMPEX SRL ( www.daas.ro), Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY :DAAS IMPEX is one of the main suppliers for HoReCa equipment, as well as for equipment and furniture for hypermarkets and supermarkets.Import , delivery ,mounting , assembly and commissioning for HoReCa and food industry
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES :- Manage and develop the finance accounting team;
- Supervise preparation of monthly , quarterly and annual calculations of the company income tax and VAT, other taxes
- Overseeing the accounting of the company in compliance with the Accounting Law, Tax Law and internal rules;
- Preparation of the biannual and annual financial statements according to Romanian accounting standards;
- Monthly financial analysis of the business, overview of the business including strategy, evolving business plans;
- Develop and implement strategic financial plans and projects, and provide a framework of control, support and reporting on financial matters across the organization.
- Manage the relationship with external and internal audit functions to ensure the appropriate controls are in place and to ensure swift action is taken to mitigate any control deficiencies
2002-02 - 2005-05  (3 ani si 3 luni)
Finance and Accounting Manager - Finante @ BALKOTEX SRL PLOIESTI, Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY: Garment industry – inward manufacturing
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES: - Manage and co-ordinate activities of the members of the finance accountancy department;
- Annual budget preparation and updates;
- Support the business strategy by ensuring the provision of financial & business analysis;
- Review systems of internal controls, identifying weaknesses and implementing agreed changes;
- Supervise preparation of monthly/quarterly/annual management accounts;
Preparation of the biannual and annual financial statements according to Romanian accounting standards
- Manage VAT calculations ,reconciliations ;
- Ensuring costs and benefits are being tracked;
- Provide legal support for company policies, especially the fiscal policies, contracts, etc;
- Read and review legal documents, contracts, and make sure they are properly made;
- Manage the relationship with customers, suppliers, external and internal auditors;
- Responsible for the day-to-day management of staff including recruitment, appraisal, discipline, training, delegation and line management for the finance accounting department
2000-06 - 2001-12  (un an si 6 luni)
Chief Accountant - Finante @ SC ROMANO – BELGIANA PRODAVI, Baicoi
TYPE OF ACTIVITY: Poultry farming , slaughtering poultry , wholesaler and retailer of meat and poultry products
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES :- Manage and develop the finance accounting team
- Overseeing the accounting of the company in compliance with the Accounting Law, Tax Law and internal rules
- Preparation of the biannual and annual financial statements according to Romanian accounting standards
- Monthly financial analysis of the business, overview of the business including strategy, evolving business plans
- Develop and implement strategic financial plans and projects, and provide a framework of control, support and reporting on financial matters across the organization.
- Manage the relationship with banks,external and internal audit functions to ensure the appropriate controls are in place and to ensure swift action is taken to mitigate any control deficiencies
1999-12 - 2000-05  (5 luni)
Manager of Budget ,Taxes , Finance , Accounting and Payroll Department - Finante @ Boldesti – Scaeni Town City Hall, Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY: Local Public Administration for a town with 12.000 inhabitants
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES : - Managing the City's financial and accounting function
- Providing oversight & supervision of Boldesti Scaeni’s tax office
- Plans, organizes and supervises department activities relating to tax collection functions;
- Receives complaints and explains the effect of tax laws on individuals and businesses
- Prepare and manage the legal entities control plan
- Control of financial and economic activity of public services subordinated to the City Council ( schools , hospitals , libraries , etc )
- Budget preparation; preparation of financial reports
- Work with the City Administrator, Mayor and members of the Common Council to formulate strategies and develop implementation plans for the City’s goals and objectives
- Responsible for the development and administration of the City’s operating budget
- Working closely and collaboratively with the City Administrator and Department Heads in the budget development process and in the implementation of the budget
- Maintains direct control over all financial affairs of the city
- Organize and manage the inventory of the town public and private property
1996-01 - 1999-12  (3 ani si 11 luni)
Finance and Accounting Manager - Finante @ SIVI IMPEX PLOIESTI, Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY: clothing and footwear wholesaler and retailer ; wholesaler of bathroom sanitary ware
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES:- Manage and co-ordinate activities of the members of the finance accountancy department
- Periodical control of the company books accuracy, balancing the books
- Co-ordinate the preparation of financial statements, summaries, and other cost-benefit analyses and financial management reports
- Co-ordinate and handle the financial planning and budgeting process
- Cash Management, Debt Management
- Credit Management, Accounts Payable/Receivable Management, Collecting
- Tax Management
- Implement the financial policies, systems and procedures
- Internal and external representation of the finance/accounting department
- Ensure consistency of all finance and accounting activities with Romanian laws
1994-12 - 1995-12  (un an)
Senior accountant - Finante @ SPRINT COMPUTERS PLOIESTI, Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY: Manufacturer/re seller of computers ,computer components
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES :- Managing and closing the accounts end monthly
- Reconciling all balance sheet accounts
- Responsible inter company balances and cash flow
- VAT analysis, review, preparation of quarterly returns and payments
- Ensuring timely and accurate reporting : monthly financial reporting, cash flow and other financial information
- Conducting variance, KPIs, and other analysis as required for both the board and senior management
- Responsible for preparation of annual statutory accounts in accordance with legislation
- Responsible for all legal, statutory or related provisions including taxation, VAT, Company Accounts
1989-10 - 1994-12  (5 ani si 2 luni)
Accountant - Finante @ MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE, Ploiesti
TYPE OF ACTIVITY: Production of complex equipments for extraction coal in underground , hydraulic elements of command and distribution
MAIN ACTIVITIES AND RESPONSABILITIES : - Maintain accounts relating to payroll and handle the reconciliation of these accounts via the accounting system
- Maintain the payroll journal and ensures disbursements are properly recorded
- Research and guide the payroll staff on how to handle payroll issues affecting accounting.
- Manage and reconcile inventory for the main warehouse of the company
Cost control , price analysis , various economic analysis
- Accounts payable
STUDII
2013 -  2013
VEOLIA EUROPE - Management si administrarea afacerilor @ Cursuri / Conferinte
Internal training for project management ”SHERPA – Share European Experience” - FRANTA
2010 -  2010
Ministry of Justice ;Body of Expert and Licensed Accountants of Romania - Contabilitate @ Certificari / Premii
Accounting expert - member of Division for Related Judicial Services - Ministry of Justice
1997 -  1997
Body of Expert and Licensed Accountants of Romania - Contabilitate @ Certificari / Premii
qualification of expert accountant and licensed accountant
1985 -  1989  (4 ani)
Academy of Economic Studies BUCHAREST ROMANIA – Finance and Accounting Faculty - Contabilitate @ Facultate (terminat), BUCURESTI
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola