X
OK
X
Do you?
OK
CANCEL

Alina
(Bucharest, Bucharest, Romania, 29 ani, Feminin)
Activ ultima data in: 24 Octombrie 2016

Posturi / Competente profesionale:
html - analysis - powerpoint - asistent comercial - project manager assistant - commercial assistant - asistent project manager 

Detin permis de conducere
Romana (Nativ):
Engleza (Avansat):
Spaniola (Mediu):
EXPERIENTA
2011-02 - prezent  (5 ani si 8 luni)
Asistent Comercial - Vanzari @ AZELIS ROMANIA SRL
• Gestionarea sistemelor de lucru: Microsoft AX Dynamics si CRM- Support Key User pentru partea de CRM (Customer Relationship Management);
• Introducerea in sistem a clientilor, furnizorilor si produselor noi;
• Transmiterea si urmarirea ofertelor de pret si a confirmarilor clientilor;
• Preluarea comenzilor clientilor telefonic si prin email si inregistrarea in sistem prin dispozitie de livrare (sales order);
• Transmiterea si urmarirea circuitului comenzilor de achizitie catre furnizorii externi;
• Confirmarea preturilor clientilor (in raport cu oferta corespondata);
• Trimiterea mostrelor si specificatiilor tehnice clientilor;
• Monitorizarea stocurilor si a costurilor la receptia marfii, precum si sesizarea oricaror discrepante aparute la livrare;
• Intocmirea raportului de neconformitate pentru reclamatii(ISO);
• Relansarea ofertelor catre clienti pentru lichidarea stocurilor vechi, conform discutiei cu Product Manager;
• Emiterea cererii de asigurare catre Euler Hermes/SFAC;
• Contactarea periodica si sustinuta a clientilor in vederea recuperarii creantelor si a soldarii stocului
2010-02 - 2011-02  (un an)
Asistent Project Manager - Inginerie @ OSCAR DOWNSTREAM SRL
• Administrarea dosarelor de proiect (contracte de locatiune, documente de constructie, certificate, atestate si avizari, facturi) si centralizare financiara (deconturi, cereri de aprobare plata, precum si evidenta cheltuielilor pentru fiecare punct de lucru in parte);
• Verificarea situatiei platilor catre furnizori (chirii, utilitati, taxe);
• Intocmirea dosarelor catre Autoritatea Nationala a Vamilor in vederea obtinerii atestatului de inregistrare pentru comercializare en-detail de produse energetice;
• Intocmirea dosarelor catre Directia Generala de Administrare a Marilor contribuabili din cadrul ANAF pentru declararea sediilor secundare si a fiscalizarii aparatelor de marcat electronice fiscale;
• Asigurarea activitatilor specifice de recrutare personal: redactarea si postarea anunturilor de recrutare pe site-urile specializate, selectie de CV-uri pentru posturile disponibile, programarea interviurilor si transmiterea feedback-ului candidatilor participanti la procesul de selectie;
•Mentinerea relatiei cu furnizorii – achizitionarea si receptia necesarului pentru deschiderea punctelor de lucru (case de marcat, role pentru casele de marcat, rulete, sigilii)
•Asistenta in realizarea activitatilor organizatorice aferente (evidenta/acordarea echipamentului de lucru si de protectie din cadrul departamentului exploatare: centralizarea lunara a necesarului de echipament de lucru si de protectie necesar, intocmirea contractelor de achizitionare si supunerea acestora spre aprobare, pastrarea evidentei echipamentului pentru personalul din statii).
2008-06 - 2008-09  (3 luni)
Consilier Vanzari - Vanzari @ Absolute Shoes,Ocean City, Maryland, SUA
•Promovarea produselor firmei;
•Informarea clienților asupra caracteristicilor calitative ale produselor oferite, prețurilor, promotiilor etc;
•Incasarea contravalorii produselor si emiterea bonului fiscal;
•Participarea, impreuna cu seful de tura, la recepția marfii si la stabilirea politicii de preț a produselor;
•Participarea la inventarierile lunare ale produselor din magazin si depozitului aferent;
•Rezolvarea diferitelor probleme ridicate de clienți referitoare la calitate sau preț;
•Supravegherea valorilor banesti in timpul desfasurarii activitatii, inregistrarea incasarilor si predarea lor.
2008-03 - 2008-05  (2 luni)
Agent de marketing - Finante @ S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A
•Prospectarea pietei;
•Selectarea clienților interesați de o pensie privata si abordarea acestora;
•Promovarea produselor financiare ale Aviva.
STUDII
2009 -  2011  (2 ani)
Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing - Marketing @ Master / Studii postuniversitare
Master complementar "Relatii publice in marketing"
2006 -  2009  (3 ani)
Academia de Studii Economice, Facultatea de Comert - Comert @ Facultate (terminat)
Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității
EXPERIENTA
2011-02 - prezent  (5 ani si 8 luni)
Commercial Assistant - Vanzari @ AZELIS ROMANIA SRL
• Managing the work systems: Microsoft AX Dynamics and CRM - Support Key User for CRM (Customer Relationship Management);
• Creating in the system the new clients, suppliers and products according to the establised procedure;
• Sending and tracking price offers and customer confirmations;
• Taking customer orders by phone and by email and recording it in the system throught a sales order;
• Sending and tracking purchase orders flow to external suppliers;
• Offering price confirmations to the customers (in relation to the price offer);
• Sending samples and technical product specifications to the customers;
• Monitoring inventories and costs pf the goods when the reception is made; create delivery notifications of any discrepancy arising;
• Preparing for non-compliance report claims (ISO);
• Creating recovery offerings to clients to liquidate old inventory, following discussions with the Product Manager;
• Issue of insurance claims by Euler Hermes / SFAC;
• Regular contact and customer support in order to recover debts and the balance of stock.
2010-02 - 2011-02  (un an)
Project Manager Assistant - Inginerie @ OSCAR DOWNSTREAM SRL
• Managing project files (lease agreements, construction documents, certificates and notifications, invoices) and financial centralizing (statements, approving payment documents, track expenses for eack workstation);
• Drawing up files for the National Customs Authority in order to obtain the certificate of registration for retail marketing of energy products;
• Preparing files to the General Administration for taxpayers in the NAFA in order to declare the secondary establishments and taxation of the cash register;
• Providing specific employment recruitment activities: writing and posting recruitment ads on specialized sites, selecting resumes for available positions, scheduling interviews and sending feedback to the candidates participating in the selection process;
• Maintaining the relationships with suppliers and purchasing items required for the opening reception of the workstations (cash register, cash register rolls, tapes, seals);
• Assisting related organizational activities (tracking / providing protective equipment and work within the operating department: centralization monthly needs work and protective equipment required, preparing and submitting their purchase contracts for approval, keeping records of equipment for staff of stations).
2009-04 - 2009-05  (1 luni)
Bank Trainee - Finante @ Raiffeisen Bank, Fetesti City, Ialomita
As a bank trainee I had the opportunity to work in one of the most prestigious banks in Europe and, under miss Marioara Gan’s guidance, I managed to familiarize myself with the culture of a multinational organization and with the flow of activities inside a banking unit, and, in the same time, directly supporting bank employees in completing their day to day tasks.
2008-06 - 2008-09  (3 luni)
Sales Representant - Vanzari @ Absolute Shoes; Ocean City, Maryland, USA
• Promoting company’s products
• Informing the customers on the quality of the offered products, prices and promotions;
• Cashing the value of goods and issuing tax receipts;
• Attending the reception of goods and establishing the product pricing policy with the tour leader;
• Participating to the monthly inventory of the store and warehouse products;
• Solving customer’s different problems regarding the quality or the price;
• Monitoring cash level during operations, recording revenues and handing them over
2008-03 - 2008-05  (2 luni)
Marketing Agent - Finante @ S.C. Aviva Society of Administration of a Privat Retirement Fund S.A, Bucharest
• Prospecting the market;
• Selecting the clients interested in a private pension and approaching them;
• Promoting the financial products of Aviva
STUDII
2009 -  2011  (2 ani)
The Academy of Economic Studies, Faculty of Marketing - Marketing @ Master / Studii postuniversitare
Public Relations in Marketing
2006 -  2009  (3 ani)
The Academy of Economic Studies, Faculty of Commerce - Comert @ Facultate (terminat)
Business administration in commerce, tourism, services, science in commodities and quality management
Intra in cont
Continua cu Google
sau

Introdu adresa de email cu care ai creat contul, pentru a-ti reseta parola.
Atentie! Link-ul pentru resetarea parolei este valabil doar 8 ore de la solicitare.

Mi-am amintit parola